Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Działalność dydaktyczna
W Katedrze realizowane są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnych technik wytwarzania i automatyzacji produkcji na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Studenci realizujący kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn na III roku studiów dokonują wyboru specjalności. Specjalnością, której opiekunem jest Katedra jest specjalność: programowanie i automatyzacja obróbki.

W ramach specjalności możliwe jest dodatkowe ukierunkowanie studiów poprzez wybór na ostatnim roku studiów bloków przedmiotów związanych z realizowaną pracą dyplomową. Obecnie proponowane są następujące bloki przedmiotów obieralnych:

-
systemy CAD/CAM w zastosowaniach,
- zawansowane programowanie obrabiarek CNC,
- techniki CAE w inżynierii mechanicznej.

Specjalność programowanie i automatyzacja obróbki ukierunkowuje wiedzę studenta na problemy sterowania maszyn i systemów produkcyjnych, umożliwia poznanie metod i urządzeń do badania maszyn i urządzeń oraz nabycie umiejętności z zakresu projektowania automatyzacji i robotyzacji procesów obróbki.

W szczególności studenci poznają podstawy programowania procesów technologicznych obróbki oraz ich optymalizacji. Nabywają umiejętności korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych, między innymi poznają takie systemy oprogramowań jak MASTERCAM, CATIA, UNIGRAPHICS, SOLID EDGE w projektowaniu i organizacji procesów obróbkowych, poznają zasady stosowania komputerowych układów sterowania CNC i DNC maszyn i urządzeń produkcyjnych. Nabywają umiejętności organizowania komputerowo zintegrowanych systemów CIM i procesów wytwarzania CAPP, CAQM, CAM.

Kształcenie oparte jest na współpracy z nowoczesnymi firmami przemysłu maszynowego w regionie, dającymi solidne podstawy praktyczne podczas praktyk zawodowych, które powiązane z zajęciami teoretycznymi może sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. 

Absolwent specjalności programowanie i automatyzacja obróbki ma możliwość zostać wysokiej klasy specjalistą technologiem z zakresu komputerowego wspomagania obróbki, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania technologicznego, programowania maszyn CNC i robotów, oraz nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnego kształcenia w zakresie technik wytwarzania, takich jak:

· Miernictwo i systemy pomiarowe
· Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
· Podstawy napędu i sterowania maszyn
· Obróbka skrawaniem i narzędzia
· Podstawy niezawodności maszyn
· Systemy komputerowe CAM
· Maszyny technologiczne

jak też przedmioty w zakresie kształcenia specjalnościowego, na specjalności programowanie i automatyzacja obróbki: 
na studiach inżynierskich:

· Obrabiarki sterowane CNC
· Zaawansowane systemy CAD/CAM
· Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie
· Podstawy programowania maszyn
· Nowoczesne techniki wytwarzania
· Technologiczne bazy danych
· Współrzędnościowa technika pomiarowa
· Zaawansowane systemy CAD/CAM
· Programowanie obrabiarek CNC
· Technologia obróbki na obrabiarkach CNC

na studiach magisterskich:

· Modelowanie w projektowaniu maszyn
· Zintegrowane systemy wytwarzania
· Techniki CAE w programowaniu obrabiarek CNC
· Diagnostyka i nadzorowanie systemów obróbkowych
· Modelowania i symulacja procesów obróbkowych
· Komputerowe wspomaganie kontroli jakości
· Inżynieria odwrotna
· Automatyzacja procesów obróbkowych

na kierunkach dyplomowania:

 systemy CAD/CAM w zastosowaniach:

· Obróbka powierzchni złożonych
· Obróbka kompletna
· Obróbka laserowa i elektroerozyjna
 
zaawansowane programowanie obrabiarek CNC:

· Automatyczne programowanie obrabiarek CNC
· Programowanie sterowników PLC
· Programowanie obrabiarek wieloosiowych

techniki CAE w inżynierii mechanicznej:

· Techniki CAE w projektowaniu narzędzi i oprzyrządowania
· Metody obliczeń inżynierskich
· Metody programowania zagadnień inżynierskich


 opracował J.Burek

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności