Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Działalność naukowo-badawcza
Katedra realizuje prace badawcze z zakresu technik wytwarzania (głównie obróbki ubytkowej), maszyn i systemów obróbkowych i automatyzacji produkcji. Prace naukowe i działalność dydaktyczna ukierunkowane są obecnie na komputerową integrację wszystkich działań w procesie technologicznym wyrobu w zakresie: komputerowego doboru narzędzi i warunków skrawania, optymalizacji procesów obróbki, diagnostyki warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych oraz stanu narzędzi, programowania maszyn sterowanych komputerowo, konstrukcji narzędzi specjalnych, opracowywania technologii niekonwencjonalnych, pomiarów wielkości geometrycznych. 
W okresie działania Katedry następował wszechstronny jej rozwój. Wzbogacano wyposażenie Katedry o nowoczesną aparaturę badawczą. Dostosowywano profil naukowy Katedry do realizacji nowych kierunków badań oraz do potrzeb przemysłu. Wyrazem tych przemian było uruchomienie na kierunku mechanika i budowa maszyn specjalności programowanie i automatyzacja obróbki.
 
W szczególności prace badawcze i działalność dydaktyczna Katedry koncentrują się na następujących obszarach:
 
 
 
Badania   zjawisk  fizycznych   towarzyszących  procesowi  skrawania prowadzi    się   celem   ustalenia   związków   technologicznymi wskaźnikami opisującymi warstwę wierzchnią.
 

Zagadnienia inżynierii powierzchni dotyczą modelowania, wytwarzania, pomiarów i oceny kształtu, topografii oraz właściwości fizykalnych warstw wierzchnich kształtowanych wyrobów. 

W dziedzinie narzędzi i systemów narzędziowych, projektowane są i badane narzędzia o zwiększonych możliwościach obróbkowych, pozwalających na bardziej efektywne wytwarzanie.

 Nowoczesne metody obróbki materiałów dotyczą kształtowania materiałów trudnoobrabialnych. Zajmujemy się elektrodrążeniem drutowym, obróbką laserową oraz kształtowaniem metodami elektroerozyjnymi.

W obszarze metrologii zajmujemy się pomiarami wielkości geometrycznych w tym technikami współrzędnościowymi. Prowadzimy także badania nad komputerowym wspomaganiem i automatyzacją pomiarów.

W obszarze zagadnień integracji systemów CAD/CAM prowadzimy prace dotyczące zastosowania technik geometrycznego modelowania 3D w konstruowaniu i projektowaniu technologicznym, w szczególności na modelowaniu, symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych z uwagi na koszt i czas produkcji. 

 W zakresie zagadnień związanych ze sterowaniem prowadzone prace koncentrują się na zastosowaniach sterowników PLC i CNC w maszynach technologicznych i urządzeniach wytwórczych.

Obecnie główną specjalnością Katedry są prace badawcze z zakresu modelowania i obróbki powierzchni złożonych na obrabiarkach 5-osiowych przedmiotów z materiałów trudnoobrabialnych (stopy tytanu, aluminium). Dotyczy to zwłaszcza wyrobów przemysłu lotniczego. Katedra prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z zakładami Doliny Lotniczej. 

 

Opracował J.Burek

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności