Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Robert Babiarz
Burek J., Kubik P., Babiarz R., Sułkowicz P.
Pomiar falistości powierzchni w procesie szlifowania wgłębnego
2018, MECHANIK, z.10, s.853-855
 
Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R.
THE INFLUENCE OF GRINDING SPEED ON THE CREEP-FEED GRINDING PROCESS
2018, Journal of Mechanical and Energy Engineering, t.2(42), z.4, s.285-290
 
Burek J., Babiarz R., Płodzień M., Buk J.
Wpływ dosuwu elektrody w wykończeniowej obróbce WEDM na parametry jakościowe zamka wirnika
2018, MECHANIK, z.10, s.915-917
 
Burek J., Sułkowicz P., Babiarz R.
Pomiar i kompensacja walcowości wałków o małej sztywności w procesie szlifowania osiowego
2018, MECHANIK, z.11, s.970-972
 
Burek J. , Sułkowicz P., Babiarz R.
Szlifowanie wzdłużne wałków o małej sztywności z korekcją toru ruchu ściernicy
2018, MECHANIK, z.8-9, s.741-743
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Pasierb M.
Zastosowanie CO2 jako chłodziwa w procesie toczenia
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.401-408
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Bobko W., Rembiasz R.
Zużycie ściernicy w szlifowaniu CFG
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.409-416
 
Żyłka Ł., Babiarz R.
Dressing process in the grinding of aerospace blade root
2017, JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.31 , z.9, s.4411-4417
 
Burek J. , Sułkowicz P., Babiarz R., Płodzień M.
Szlifowanie wzdłóżno-kształtowe wałków ściernicą profilową typu 1F1
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.4, s.449-456
 
Burek J., Babiarz R., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P.
Dokładność obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego elektrodami o różnych średnicach
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.1000-1002
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Sałata M.
„Diagnostyka procesu wysokowydajnego frezowania stopów aluminium”
s. 1652-1653, 2016, MECHANIK 11,
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Buk J.
„Diagnostyka stanu ostrza frezu w procesie frezowania obwiedniowego”
s. 1488-1489, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Sałata M.
„Nadzorowanie procesu szlifowania frezów pełnowęglikowych z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
s. 1366-1367, 2016, MECHANIK 10,
 
Orłowicz A., Tupaj M., Trytek A., Mróz M., Babiarz R., Kupiec B.
„Sposób i urządzenie do badania odporności na zarysowanie powierzchni materiałów oraz ich powłok, zwłaszcza o dużej odporności na zużycie ścierne”
 
Burek J., Babiarz R., Sałata M., Krok M.
„Pomiar siły w procesie szlifowania narzędzi pełnowęglikowych’
s. 1738-1739, 2016, MECHANIK 11,
 
Burek J., Babiarz R., Sałata M., Płodzień M.
„Wpływ siły szlifowania na odkształcenia sprężyste długich frezów pełnowęglikowych”
t.88, s.55-58, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Stasiło R., Górecki Ł.
„Wpływ ciśnienia i kąta podawania strugi chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel 718”
t.88, s.382-386, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R., Baran B.
„Projekt i analiza MES dysz kształtowych chłodziwa do szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego”
t.88, s.270-276, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
„Nadzorowanie stanu ściernicy w szlifowaniu CFG z wykorzystaniem sygnałów akustycznych”
t.88, s.1-3, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P.
„Nadzorowanie procesu wysokowydajnego frezowania stopów aluminium z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego”
t.88, s.551-558, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Bazan A., Gaweł M.
„Badania procesu czyszczenia ściernicy w szlifowaniu CFG stopu Inconel 718”
t.88, s.387-391, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Hurey I., Sęp J., Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych
2015
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
„Badania wpływu parametrów doprowadzania chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel t.87”
s.1-3/720, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Babiarz R., Żyłka Ł.
Diagnostyka procesu szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego [w:] Zarządzanie technologią, (pod red.) T. Zaborowski
s.63-74, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Krok M.
Wysokociśnieniowe chłodzenie procesu szlifowania stopu Inconel 718 [w:] Zarządzanie technologią, (pod red.) T. Zaborowski
s.75-89, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.
„Konstrukcja i obliczenia dysz wysokociśnieniowych stosowanych w procesie szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopów lotnicznych”
t.87, s.280-283/726, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
Kształtowanie chropowatości powierzchni w szlifowaniu stopu Inconel z posuwem pełzającym [w:] Modelowanie warstwy wierzchniej, (pod red.) T. Zaborowski, s.105-116, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R., Gdula M.
„Obróbka wysoko wydajna cienkościennych struktur aluminiowych”
t.87, s.281-288/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Porównanie przeciwbieżnego i współbieżnego szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel”
t.87, s.349-351/728, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Wpływ procentowej zawartości ziaren Cubitron w ściernicach z ziarnami z elektrokorundu na przebieg i wynik procesu szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel”
t.87, s.352-355/728, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Osiak P., Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.
„Wpływ mocowania frezu na wysokowydajną obróbkę stopów aluminium”
t.87, s.239-246/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Babiarz R., Burek J., Żyłka Ł.
„Mikroprocesorowy regulator szlifowania wgłębnego”
t.86, s.1-8/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.
„Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC”
t.59, s.1140-1142, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Zużycie krawędziowe ściernicy w procesie szlifowania uzębień”
t.86, s.516-523/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Ostrowski R.
„Wpływ charakterystyk ściernic na parametry jakościowe szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego”
t.86, s.492-499/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Ostrowski R.
„Wpływ parametrów obciągania rolką kształtową na chropowatość szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego”
t.86, s.508-515/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
„Wpływ strategii szlifowania wgłębnego płaszczyzn na zużycie promieniowe ściernicy i siły szlifowania”
t.86, s.77-82/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
„Nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
t.86, s.66-76/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Ostrowski R.
„Metodyka doboru parametrów obciągania rolką kształtową w szlifowaniu stopu Inconel 718”
t.86, s.486-491/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
Regulacja adaptacyjna szlifowaniem promieniowym wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz, s.399-406, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 
Burek J., Babiarz R.
„Regulacja adaptacyjna procesu szlifowania z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
t.85, s.918-925, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.11
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
„Regulacja adaptacyjna szlifowaniem promieniowym wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Babiarz R., Ostrowski R., Żyłka Ł.
Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.345-350, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 
Babiarz R., Ostrowski R., Żyłka Ł.
„Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R. 
"Zastosowanie sygnału emisji akustycznej w diagnostyce szlifowania uzębień"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2010 
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R. 
"Analiza emisji akustycznej do nadzorowania procesu szlifowania wałków"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2010
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Regulacja adaptacyjna szlifowania promieniowego wałków"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiejs.317-324, 2007 
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R.
"Diagnostyka procesu szlifowania uzębień"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.309-316, 2007 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł., Magdziak M.
"Regulacja procesu szlifowania promieniowego wałków z zastosowaniem adaptacyjnego regulatora PID"
Konferencja: VII Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie Elementów Maszyn ze Stopów Metali o Specjalnych Właściwościach, Politechnika Rzeszowska, Olszanica k/Leska, 17-19 maja, s.33-38, 2006 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Analiza korelacyjna sygnału emisji akustycznej i siły normalnej szlifowania w procesie szlifowania wgłębnego wałków"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września , s.71-74, 2006 
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R.
"Analiza sygnału emisji akustycznej w wykrywaniu przypaleń w procesie szlifowania"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września, s.75-78, 2006
 
Żyłka Ł., Burek J., Babiarz R.
"Wpływ powstawania przypaleń szlifierskich na sygnał emisji akustycznej w procesie szlifowania przekładni zębatych"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Konferencja: Progressive Technologies and Materials, Politechnika Rzeszowska, Bezmiechowa, 28-30 June, s.Płyta CD 234-238, 2005 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Identyfikacja on-line procesu szlifowania wgłębnego wałków"
Politechnika Koszalińska, Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września, s.183-188, 2004 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Zastosowanie sygnału emisji akustycznej do wykrywania przypaleń w procesie szlifowania kół zębatych"
Politechnika Koszalińska, Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września, s.189-194, 2004 
 
Burek J., Babiarz R., Ostrowski P.
"Wpływ prędkości obrotowej przedmiotu na kształtowanie falistości powierzchni w procesie szlifowania wgłębnego
Politechnika Krakowska, Konferencja: XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna 2001, s.195 - 202, 2001 
 
Burek J., Babiarz R., Ostrowski P.
"Regulacja procesu szlifowania z adaptacją wartości regulowanej"
Politechnika Krakowska, Konferencja: XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna 2001, s.311 - 316, 2001 
 
Babiarz R., Ostrowski P.
"Dynamiczny pomiar falistości powierzchni walcowych w procesie szlifowania"
Politechnka Częstochowska, Konferencja: IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania maszyn", Częstochowa , s.197 - 204, 2001 
 
Burek J., Babiarz R.
"Układ sterowania adaptacyjnego chropowatością i falistością powierzchni w procesie szlifowania"
s.319-326, 2000 
 
Burek J., Babiarz R.
"Adaptive control of plunge grinding process using acoustic emission."
V International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing - AC'98
Warszawa, str. 41- 44, 1998 

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C