Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Witold Habrat
Habrat W., Żółkoś M., Świder J., Socha E.
Modelowanie sił w szlifowaniu obwodowym płaszczyzn według różnych planów badawczych
2018, MECHANIK, z.10, s.929-931
 
Habrat W., Żak M., Królczyk J., Turek P.
Comparison of Geometrical Accuracy of a Component Manufactured Using Additive and Conventional Methods [w:] Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering., (pod red.) Adam Hamrol, O. Ciszak, M. Jurczyk
2018, Cham: SPRINGER, s.765-776
 
Grobelny P., Legutko S., Habrat W., Furmański Ł.
Investigations of surface topography of titanium alloy manufactured with the use of 3D print
2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, t.393, z.1, s.1-10
 
Maruda R., Królczyk G., Wojciechowski S., Żak K., Habrat W., Niesłony P.
Effects of extreme pressure and anti-wear additives on surface topography and tool wear during MQCL turning of AISI 1045 steel
2018, JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.32, z.4, s.1585-1591
 
Żółkoś M., Habrat W., Świder J., Socha E.
Analiza oddziaływania zużycia ściernicy z korundu monokrystalicznego na siłę szlifowania i chropowatość powierzchni w procesie szlifowania obwodowego stali 100Cr6
2018, MECHANIK, z.8-9, s.702-704
 
Grzesik W., Niesłony P., Habrat W., Sieniawski J., Laskowski P.
Investigation of tool wear in the turning of Inconel 718 superalloy in terms of process performance and productivity enhancement
2018, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, t.118, s.337-346
 
Nadolny K., Habrat W.
Potential for improving efficiency of the internal cylindrical grinding process by modification of the grinding wheel structure—Part I: Grinding wheels made of conventional abrasive grains
2017, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, t.231, z.4, s.621-632
 
Nadolny K., Habrat W.
Potential for improving efficiency of the internal cylindrical grinding process by modification of the grinding wheel structure—Part II: Grinding wheels made of superabrasive grains
2017, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, t.231, z.4, s.813-823
ISBN/ISSN: 0954-4089
 
Habrat W.
Experimental Investigation of Effect of the Laser-Assisted Finish Turning of Ti-6Al-4V Alloy on Machinability Indicators
2017, SOLID STATE PHENOMENA, t.261, s.135-142
ISBN/ISSN: 1012-0394
 
Porzycki J., Habrat W., Krok M., Żółkoś M., Sałata M.
Wpływ drgań ultradźwiękowych na siłę i chropowatość powierzchni w procesie szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V
2017, MECHANIK, t.8-9, z.90, s.769-771
 
  Laskowski P., Krupa K., Sieniawski J., Habrat W.
"Toczenie wykończeniowe stopu Inconel 718 z zastosowaniem wysokiego ciśnienia cieczy chłodząco-smarującej"
 s. 1522-1523, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Habrat W.
"Effect of Bond Type and Process Parameters on Grinding Force Components in Grinding of Cemented Carbide"
s. 122-129, 2016, PROCEDIA ENGINEERING,
Typ osiągnięcia: 01.05, Zasięg: Międzynarodowy, liczba punktów: 0,
 
Kapłonek W., Nadolny K., Habrat W.
"Morphology of Near- and Semispherical Melted Chips after the Grinding Processes Using Sol-Gel Abrasives Based on SEM-Imaging and Analysis"
s. 1-12, 2016, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING,
Typ osiągnięcia: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, liczba punktów: 20,
 
Niesłony P., Grzesik W., Bartoszuk M., Habrat W.
"Analysis of Mechanical Characteristics of Face Milling Process of Ti6Al4V Alloy Using Experimental and Simulation Data"
s. 58-66, 2016, JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 3
Typ osiągnięcia: 01.04, Zasięg: Międzynarodowy, liczba punktów: 14,
 
Habrat W., Motyka M., Topolski K., Sieniawski J.
"Evaluation of the Cutting Force Components and the Surface Roughness in the Milling Process of Micro- and Nanocrystalline Titanium"
s. 1379-1384, 2016, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 3,
Typ osiągnięcia: 01.07, Zasięg: Międzynarodowy, liczba punktów: 0,
  
Krupa K.; Habrat W., Kocurek P., Sieniawski J.
"Naprężenia własne w warstwie wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(γ)"
s. 1508-1509, 2016,
MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Habrat W., Laskowski P., Markopoulos A.
"Machining with High-Pressure Cooling"
s. 60-75, 2016,
Metal Cutting Technologies. Progress and Current Trends
Typ osiągnięcia: 02.02, Zasięg: międzynarodowy, liczba punktów: 8,
 
Markopoulos A., Habrat W., Galanis N., Karkalos N.
"Modelling and Optimization of Machining with the Use of Statistical Methods and Soft Computing"
s. 39-88, 2016,
Konferencja: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND,
Typ osiągnięcia: 02.02, Zasięg: międzynarodowy, liczba punktów: 5,
 
Habrat W., Krok M., Porzycki J., Żółkoś M., Socha E.
"Wpływ modyfikacji ściernicy z korundu monokrystalicznego na proces szlifowania osiowego zewnętrznych powierzchni walcowych stopu tytanu Ti6Al4V"
s. 1396-1397, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Habrat W., Porzycki J., Krok M., Żółkoś M.
"Wpływ rodzaju ściernicy i parametrów nastawnych na proces wyiskrzania podczas szlifowania osiowego wałków ze stopu Inconel 718"
s. 1402-1403, 2016,
MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Habrat W., Porzycki J., Krok M., Socha E.
"Wpływ modyfikacji ściernicy z korundu monokrystalicznego na siły skrawania i chropowatość powierzchni podczas szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V"
t.88, s.122-125, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00
 
Motyka M., Sieniawski J., Ziaja W., Kubiak K., Filip R., Laskowski P., Zagula-Yavorska M., Wierzbińska M., Krupa K., Habrat W., Kurkowski D.
"Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki"
2015
Typ: 05.06, Zasięg: , Liczba punktów: 65.00, Udziały: 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%
 
Grzesik W., Niesłony P., Habrat W., Laskowski P.
"Influence of cutting conditions on temperature distribution in face milling of Inconel 718 nickel-chromium alloy"
t.15, s.5-16, 2015
NOT NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA, JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, z.2
Typ: 01.04, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 8.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Niesłony P., Grzesik W., Chudy R., Habrat W.
"Meshing strategies in FEM simulation of the machining process"
t.15, s.62–70, 2015
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, z.1
Typ: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 25.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%

Niesłony P., Habrat W., Laskowski P.
"Metodyka wyznaczania temperatury w strefie skrawania podczas toczenia i frezowania stopu Ti6Al4V"
t.88, s.71-81, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Niesłony P., Grzesik W., Habrat W.
"Experimental and simulation investigations of face milling process of Ti-6Al-4V titanium alloy"
t.39, s.39-52, 2015
KOMITET BUDOWY MASZYN PAN, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.1
Typ: 01.03, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%

Krupa K., Habrat W., Kubiak K.
"Analiza składowych sił skrawania podczas toczenia wykończeniowego stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl"
t.88, s.46-54, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
 
Habrat W.
"Kształtowanie stanu technologicznej warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu Ti6Al4Vt.87",
s.147-150/723, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 100.00%
 
Habrat W., Laskowski P., Heimroth P.
"Analiza formowania wióra w procesie toczenia stopu Ti6Al4V z zastosowaniem kamery szybkoklatkowej"
 t.87, s.543-550/737, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
 MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Habrat W., Niesłony P.
"Badania eksperymentalne ioraz symulacyjne MES dla różnych modeli konstytutywnych procesu frezowania stopu Ti6Al4V",
 t.87, s.63-72/730, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
  MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Habrat W., Wdowik R., Porzycki J., Świder J.
"Określenie granicznych wartości porowatości pozornej ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym dla potrzeb obróbki ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego"
t.87, s.143-146/723, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
  MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Laskowski P., Krupa K., Habrat W., Przestacki D., Sieniawski J.
"Toczenie stopu Ti-6Al-4V z zastosowaniem wysokiego ciśnienia cieczy chłodząco-smarującej"
t.87, s.403-410/735, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 0.00%, 25.00
 
Krupa K., Laskowski P., Habrat W. 
"Toczenie wykończeniowe stopu tytanu na osnowei fazy międzymetalicznej TiAl", t.87, s.395-402/735, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
 

Habrat W., Nowotnik A., Laskowski P., Krupa K.
"Optymalizacja procesu toczenia na sucho stopu aluminium EN-AC-AlSi7Mg0,3ST6"
[w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.391-401, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Habrat W., Socha E.
"Zmiana właściwości skrawnych ściernic z mikrokrystalicznego korundu spiekanego w procesie szlifowania stopu Inconel 718"
t.86, s.181-188/702, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Habrat W., Nowotnik A., Laskowski P., Krupa K.
"Optymalizacja procesu toczenia na sucho stopu aluminium EN-AC-AlSi7Mg0,3ST6"
t.86, s.391-401/714, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Laskowski P., Habrat W., Krupa K., Sieniawski J.
"Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia wykończeniowego stopu tytanu Ti-6Al-4V"
s.21-26, 2013
WYDAWNICTWO ELAMED, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.7-8
Typ: 01.08, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Laskowski P., Krupa K., Habrat W., Sieniawski J.
Narzędzia i strategie chłodzenia stosowane w obróbce skrawaniem z zastosowaniem HPC [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.489-498, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Habrat W., Krupa K., Laskowski P.
"Modelowanie sił w procesie szlifowania stopu Inconel 718 ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego"
t.86, s.174-180/702, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Laskowski P., Habrat W., Krupa K., Sieniawski J.
"Toczenie wykończeniowe stopu tytanu Ti-6Al-4V z zastosowaniem HPC"
s.56-62, 2013
WYDAWNICTWO ELAMED, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.11-12
Typ: 01.08, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Porzycki J., Habrat W., Wdowik R.
"Możliwości zastosowania szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym w przemyśle lotniczym"
t.86, s.CD 37 1-9, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Laskowski P., Krupa K., Habrat W., Sieniawski J.
"Narzędzia i strategie chłodzenia stosowane w obróbce skrawaniem z zastosowaniem HPC"
t.86, s.489-498/715, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Habrat W., Wdowik R.
"Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie".
t.16, s.52-57, 2012
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA, Pomiary Automatyka Robotyka, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 5.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
"Wybrane problemy modelowania i optymalizacji procesów obróbki ubytkowej trudno obrabialnych stopów lotniczych"
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
"Porównanie kształtowania chropowatości powierzchni obrabianych w procesach frezowania i szlifowania stopu Ti6Al4V"
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
Porównanie kształtowania chropowatości powierzchni obrabianych w procesach frezowania i szlifowania stopu Ti6Al4V.
[w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.127-134, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Porzycki J., Wdowik R., Krupa A., Habrat W.
Zastosowanie centrum obróbkowego ULTRASONIC 20 LINEAR do badań procesów szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym.
[w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.321-328, Wrocław, 2012, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Habrat W., Wdowik R.
Kształtowanie mikrogeometrii powierzchni przy szlifowaniu ze wspomaganiem ultradźwiękowym (Ultrasonic). [w:] Obróbka Ścierna, Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski
s.277-288, Gdańsk, 2011, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 3.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Habrat W., Porzycki J., Wdowik R.
Programowanie szlifierek CNC - metody, możliwości, kierunki rozwoju. [w:] Obróbka Ścierna, Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski
s.265-276, Gdańsk, 2011, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 3.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Sieniawski J., Kubiak K., Mrówka-Nowotnik G., Nowotnik A., Habrat W., Krupa K., Wierzbińska M., Lipiński Z., Jakubowicz G., Kiełbus J., Tarała M., Tendera M., Wedman M., Duda S., Paja K., Mikuła J., Dudek J., Kozioł R., Płociński S., Kopeć J., Laskowski P., Czekierda Z., Gancarczyk K., Jeziorski L., Cyunczyk A.
Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu projektowania i technologii wytwarzania instalacji rurowych turbinowych silników lotniczych, 2011
 
Habrat W.
"Programowanie szlifierek CNC - metody, możliwości, kierunki rozwoju"
2011
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej 2007
Typ: 08.08, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 100.00%
 
Oczoś K., Habrat W.
"Doskonalenie procesów obróbki ściernej Cz. I. Quo vadis szlifowania?"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.83, z.7, s.449-452, 2010 
 
Oczoś K., Habrat W.
"Doskonalenie procesów obróbki ściernej Cz. II. Wysokoefektywne ściernice i procesy szlifowania"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.83, z.8-9, s.517-529, 2010
 
Oczoś K., Habrat W.
"Doskonalenie procesów obróbki ściernej Cz. III. Chłodzenie i smarowanie w procesach szlifowania"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.83, z.10, s.643-651, 2010 
 
Habrat W., Wdowik R.
"Efektywny kod NC. Idea i rozwój programowania obrabiarek CNC"
Konstrukcje inżynierskie, s. 22-25, czerwiec 2010 
 
Habrat W., Laskowski P., Sieniawski J
"Zużycie ostrza skrawającego podczas obróbki wykończeniowej stopu tytanu Ti-6Al-4V"
Obróbka skrawaniem. Zaawansowana technika, Wydawnictwa uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,s.351-358, 2009
 
Oczoś K., Habrat W.
"Innowacje w obróbce ściernej. Cz.III Obciąganie ściernic i programowanie szlifowania"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.82, z.1, s.6-17, 2009 
 
Habrat W. 
"Nowoczesne układy sterujące obrabiarek"
Konferencja: Innowacje w Budowie i Eksploatacji Maszyn, 2009 
 
Habrat W. 
"Ograniczenia w doborze parametrów szlifowania osiowego"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2009 
 
Porzycki J., Habrat W., Krasowski B.
"Ograniczenia w doborze parametrów szlifowania osiowego "
Współczesne problemy obróbki ściernej, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej s.415-422, 2009 
 
Porzycki J., Habrat W., Krasowski B.
"Automatyczne programowanie szlifowania osiowego"
Wybrane problemy obróbki ściernej, Politechnika Krakowska s.53-62, 2008 
 
Habrat W. 
"Automatyczne programowanie szlifowania osiowego"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2008 
 
Oczoś K., Habrat W.
"Forum narzędzi i obrabiarek ściernych - przykłady nowych rozwiązań"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.81, z.2, s.69-83, 2008 
 
Oczoś K., Habrat W.
"Innowacje w obróbce ściernej"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2008 
 
Oczoś K., Habrat W.
"Innowacje w obróbce ściernej. Cz. I Ściernice, szlifierki uniwersalne i produkcyjne"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.81, z.11, s.895-909, 2008 
 
Oczoś K., Habrat W.
"Cz.II Szlifierki narzędziowe i wykończeniowe urządzenia ścierne"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK, t.81, z.12, s.985-1004, 2008 
 
Habrat W. 
"Integracja systemów wspomagających wytwarzanie na obrabiarkach CNC"
Konferencja: Innowacje w Budowie i Eksploatacji Maszyn, 2008 
 
Habrat W., Krasowski B., Porzycki J.
"Sterowanie procesem szlifowania osiowego ze względu na chropowatość obrabianych powierzchni"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.325-330, 2007
 
Habrat W., Krasowski B., Porzycki J.
"Wpływ relacji parametrów obciągania i szlifowania osiowego na kształtowanie chropowatości obrabianych powierzchni"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.103-110, 2007 
 
Oczoś K., Habrat W.
"Rozwój właściwości i zastosowań ściernic supertwardych"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.27-46, 2007
 
Oczoś K., Habrat W.
"Ściernice supertwarde - właściwości, zastosowanie i perspektywy rozwoju"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,, t.80, z.8-9, s.595-607, 2007 
 
Porzycki J., Habrat W., Krasowski B.
"Model chropowatości obrabianych powierzchni w szlifowaniu osiowym uwzględniający wpływ zużycia obciągacza"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września, s.201-204, 2006 
 
Porzycki J., Habrat W., Zahuta P.
"Koncepcja budowy inteligentnego systemu szlifowania"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września, s.205-208, 2006
 
Oczoś K., Porzycki J., Habrat W., Zahuta P. 
"Zastosowanie układów open CNC do sterowania szlifierek"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki ?ciernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 wrze?nia, s.193-196, 2006
 
Oczoś K., Porzycki J.,Habrat W., Zahuta P. 
"Zastosowanie układów CNC o strukturze otwartej do sterowania szlifierek"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK, t.79, z.5-6, s.367-376, 2006 
 
Oczoś K., Porzycki J., Habrat W.
"Wybrane trendy rozwojowe technik szlifowania. Część I"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK, t.79, z.8-9, s.611-621, 2006 
 
Oczoś K., Porzycki J., Habrat W.
"Wybrane trendy rozwojowe technik szlifowania. Część II"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK, t.79, z.8-9, s.611-621, 2006
 
Habrat W.
"Wpływ zużycia obciągacza na chropowatość obrabianych powierzchni w szlifowaniu osiowym". Praca doktorska
Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, 2006 
 
Porzycki J., Habrat W., Augustyn K.
"Automatyczne programowanie 5-osiowej szlifierki planetarnej CNC w systemie EdgeCAM"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.78, z.11, s.960-961, 2005
 
Porzycki J., Habrat W.
"Geometria zużycia jednoziarnistego obciągacza diamentowego"
"Obróbka ścierna w technikach wytwarzania" pod redakcją Lucjana Dąbrowskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,s.270-275, 2005 
 
Porzycki J., Habrat W.
"Komputerowe układy sterujące szlifierek"
"Obróbka ścierna w technikach wytwarzania" pod redakcją Lucjana Dąbrowskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,s.107-115, 2005 
 
Porzycki J., Batsch A., Habrat W.
"Monitoring of the single-point diamond dresser wear"
Komisja Budownictwa I Mechaniki PAN o/Wrocław Archives Of Civil And Mechanical Engineering, t.V, z.1, s.13-18, 2005
 
Porzycki J., Batsch A., Habrat W.
"Monitorowanie zużycia jednoziarnistego obciągacza diamentowego"
Politechnika Koszalińska Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września, s.99-104, 2004 

 


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C