Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Łukasz Żyłka

Zaborowski T., Ochenduszko R., Żyłka Ł.
Kształtowanie zarysu uzębień lotniczych kół zębatych przed obróbką cieplną i cieplno-chemiczną [w:] Engineering Technology , (pod red.) Tadeusz Zaborowski
2018, Gorzów Wielkopolski - Poznań: INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK., s.19-31
 
Żyłka Ł., Kisiel M.
Topografia warstwy wierzchniej w obróbce wodno-ściernej [w:] Engineering Technology , (pod red.) Tadeusz Zaborowski
2018, Gorzów Wielkopolski - Poznań: INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK., s.32-54
 
Żyłka Ł., Rembisz R.
Wpływ parametrów obciągania ściernicy na jakość powierzchni w szlifowaniu CFG stopu INCONEL 718 [w:] Engineering Technology , (pod red.) Tadeusz Zaborowski
2018, Gorzów Wielkopolski - Poznań: INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK., s.55-70
 
Burek J. , Płodzień M., Żyłka Ł.
Wpływ sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu
2018, MECHANIK, z.10, s.883-885
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Sułkowicz P.
The influence of the cutting edge shape on high performance cutting
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.134-145
 
Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R.
THE INFLUENCE OF GRINDING SPEED ON THE CREEP-FEED GRINDING PROCESS
2018, Journal of Mechanical and Energy Engineering, t.2(42), z.4, s.285-290
 
Gdula M., Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.:
Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.146-157
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Pasierb M.
Zastosowanie CO2 jako chłodziwa w procesie toczenia
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.401-408
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Bobko W., Rembiasz R.
Zużycie ściernicy w szlifowaniu CFG
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.409-416
 
Żyłka Ł., Babiarz R.
Dressing process in the grinding of aerospace blade root
2017, JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.31 , z.9, s.4411-4417 
 
Burek J., Żyłka Ł., Żurek P., Żurawski K., Sałata M.
Badania symulacyjne warstwy skrawanej frezem baryłkowym
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.714-716
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces odprowadzania wiórów ze strefy skrawania
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.962-964  
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na składowe siły skrawania i amplitudy przyspieszenia drgań2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.971-973  
 
Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.
Diagnostic of peripheral longitudinal grinding by using acoustic emission signal
2017, ADVANCES IN PRODUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT, t.12, z.3/2017, s.221-232
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Szajna A.
„Analiza sztywności frezu trzpieniowego”
s. 1520-1521, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.
„Wpływ profilu zarysu falistego ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium”
s. 1220-1221, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.
„Wpływ modyfikacji zarysu ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium”
s. 1218-1219, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Buk J.
„Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium”
s. 1216-1217, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Sułkowicz P.
„Modyfikacja przerywanego zarysu ostrza freza dla wysokowydajnego frezowania stopów aluminium”
s. 1214-1215, 2016,  MECHANIK 08/09,
 
Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
„Wpływ warunków czyszczenia ściernicy na jakość szlifowanej powierzchni”
MECHANIK 10, (2016), s. 1400-1401,
 
Żyłka Ł., Żyłka W.
„Rola chłodziwa w procesie szlifowania”
s. 38-43, 2016, KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBRÓBKA METALU"
 
Żyłka Ł., Zaborowski T., Ochenduszko R., Dyło K., Szczepański Ł., Stanisławczyk S.
„Kształtowanie jakości lotniczych kół zębatych, Implikacje w procesie wytwarzania”
s. 15-27, 2016, Konferencja INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.,
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.
„Geometria frezów do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium”
s. 24-28, 2016, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 5-6,
 
Burek J., Żyłka Ł., Żurek P., Gdula M., Misiura J., Żurawski K.
„Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych”
t.88, s.1-11, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD

Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
„Wpływ zarysu linii ostrza frezu na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu AlZn5.5MgCu”
t.88, s.275-283, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
 „Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718”
t.88, s.764-774, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Stasiło R., Górecki Ł.
 „Wpływ ciśnienia i kąta podawania strugi chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel 718”
t.88, s.382-386, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD

Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R., Baran B.
„Projekt i analiza MES dysz kształtowych chłodziwa do szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego”
t.88, s.270-276, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
„Nadzorowanie stanu ściernicy w szlifowaniu CFG z wykorzystaniem sygnałów akustycznych”
t.88, s.1-3, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Żyłka Ł., Grendysa K.
„Projektowanie i analiza MES kształtowych dysz chłodziwa do szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego, wykowymanych techniką przyrostową”
t.88, s.74-79, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.12/CD

Żyłka Ł.
„Zwiększenie wydajności szlifowania CFG stopów lotniczych Inconel”
t.88, s.70-73, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD

Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Bazan A., Gaweł M.
„Badania procesu czyszczenia ściernicy w szlifowaniu CFG stopu Inconel 718”
t.88, s.387-391, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Hurey I., Sęp J., Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
"Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych"
2015
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.
„Analiza odkształcenia cienkiej ścianki w systemie NX w obróbce HPC”
t.88, s.1-13, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD

Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Porównanie przeciwbieżnego i współbieżnego szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel”
t.87, s.349-351/728, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Zaborowski T., Podwyszyński A.
„Kształtowanie stanu warstwy wierzchniej w procesie szlifowania kół zębatych [w:] Modelowanie warstwy wierzchniej, (pod red.) T. Zaborowski
s.91-104, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
Kształtowanie chropowatości powierzchni w szlifowaniu stopu Inconel z posuwem pełzającym [w:] Modelowanie warstwy wierzchniej, (pod red.) T. Zaborowski
s.105-116, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
Koncepcja budowy układu wysokociśnieniowego chłodzenia procesu szlifowania stopów lotniczych
t.87, s.4-7/720, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.
„Konstrukcja i obliczenia dysz wysokociśnieniowych stosowanych w procesie szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopów lotnicznych”
t.87, s.280-283/726, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R., Gdula M.
„Obróbka wysoko wydajna cienkościennych struktur aluminiowych”
t.87, s.281-288/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Sałata M.
„Proces szlifowania i programowania łamaczy wiórów wspomagany przez system MTS”
t.87, s.98-101/722, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki”
t.87, s.437-444/736, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Wpływ procentowej zawartości ziaren Cubitron w ściernicach z ziarnami z elektrokorundu na przebieg i wynik procesu szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel”
t.87, s.352-355/728, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Babiarz R., Żyłka Ł.
Diagnostyka procesu szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego [w:] Zarządzanie technologią, (pod red.) T. Zaborowski
s.63-74, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Krok M.
Wysokociśnieniowe chłodzenie procesu szlifowania stopu Inconel 718 [w:] Zarządzanie technologią, (pod red.) T. Zaborowski
s.75-89, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
„Badania wpływu parametrów doprowadzania chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel”
t.87, s.1-3/720, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Osiak P., Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.
„Wpływ mocowania frezu na wysokowydajną obróbkę stopów aluminium”
t.87, s.239-246/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Zużycie krawędziowe ściernicy w procesie szlifowania uzębień”
t.86, s.516-523/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Ostrowski R.
„Metodyka doboru parametrów obciągania rolką kształtową w szlifowaniu stopu Inconel 718”
t.86, s.486-491/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Płodzień M.
„Stabilność 5-osiowego frezowania stopów aluminium”
t.86, s.CD 34 1-12, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
 
Żyłka Ł., Zaborowski T., Podwyszyński A.
„Wpływ obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na jakość lotniczych kół zębatych po szlifowaniu”
t.86, s.500-507/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej”
t.86, s.177-184/710, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9

Żyłka Ł., Babiarz R., Ostrowski R.
„Wpływ parametrów obciągania rolką kształtową na chropowatość szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego”
t.86, s.508-515/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
„Wpływ strategii szlifowania wgłębnego płaszczyzn na zużycie promieniowe ściernicy i siły szlifowania”
t.86, s.77-82/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Gdula M., Burek J., Misiura J., Żyłka Ł.
„Topografia powierzchni swobodnej ukształtowanej w procesie 5-osiowego frezowania”
t.59, s.1136-1139, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Ostrowski R.
„Wpływ charakterystyk ściernic na parametry jakościowe szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego”
t.86, s.492-499/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
„Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysoko wydajnego frezowania stopów aluminium”
t.86, s.547-554/716, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.
„Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC”
t.59, s.1140-1142, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
 
Babiarz R., Burek J., Żyłka Ł.
„Mikroprocesorowy regulator szlifowania wgłębnego”
t.86, s.1-8/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka Ł., Zaborowski T., Ochenduszko R.
Monitorowanie przypaleń szlifierskich zębów kół walcowych poprzez sygnał emisji akustycznej [w:] Bezpieczeństwo procesu technologicznego, (pod red.) Tadeusz Zaborowski
s.86-96, Gorzów Wielkopolski, 2013
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.177-184, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.547-554, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
„Nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
t.86, s.66-76/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka W., Gdula M.
„Wytwarzanie łopatek silnika lotniczego z wykorzystaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM”
s.16-19, 2012
WYDAWNICTWO AWART, OBRÓBKA METALU, z.4
 
Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
„Wybrane problemy modelowania i optymalizacji procesów obróbki ubytkowej trudno obrabialnych stopów lotniczych”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
„Regulacja adaptacyjna szlifowaniem promieniowym wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Babiarz R., Ostrowski R., Żyłka Ł.
„Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
„Porównanie kształtowania chropowatości powierzchni obrabianych w procesach frezowania i szlifowania stopu Ti6Al4V”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9

Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
Porównanie kształtowania chropowatości powierzchni obrabianych w procesach frezowania i szlifowania stopu Ti6Al4V. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.127-134, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 
Babiarz R., Ostrowski R., Żyłka Ł.
Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.345-350, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
Regulacja adaptacyjna szlifowaniem promieniowym wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.399-406, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 
Mazur D., Żyłka Ł.
„Diagnostyka procesu szlifowania uzębień metodą Nilesa z zastosowaniem sygnału emisji akustycznej”
t.57, s.1601-1604, 2011
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.12
 
Burek J., Żyłka Ł.
Warstwa skrawana w procesie szlifowania uzębień metodą Nilesa. [w:] Obróbka Ścierna. Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski
s.145-154, Gdańsk, 2011
POLITECHNIKA GDAŃSKA
 
Żyłka M., Żyłka W.
„Systemy CAD/CAM”
s.31-33, 2011
WYDAWNICTWO AWART, OBRÓBKA METALU, z.4
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R. 
"Zastosowanie sygnału emisji akustycznej w diagnostyce szlifowania uzębień"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2010 
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R. 
"Analiza emisji akustycznej do nadzorowania procesu szlifowania wałków"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2010 
 
Żyłka Ł.
"Virtual Design and Automation. New Trends in Collaborative Product Design"
Politechnika Poznańska s.423-426, 2006
 
Magdziak M., Żyłka Ł.
"The Algorithm of the Measurement of Free-form Surfaces on a CNC Machine Tool"
Konferencja: 9th International Symposium of Students and Young Machanical Engineers, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 6-7 kwietnia, s.135-138, 2006 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł., Magdziak M.
"Regulacja procesu szlifowania promieniowego wałków z zastosowaniem adaptacyjnego regulatora PID"
Konferencja: VII Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie Elementów Maszyn ze Stopów Metali o Specjalnych Właściwościach, Politechnika Rzeszowska, Olszanica k/Leska, 17-19 maja, s.33-38, 2006 
 
Burek J., Magdziak M., Żyłka Ł.
"Generowanie modelu przedmiotu i obliczenie odchyłek jego wykonania poprzez digitalizację na obrabiarce"
Konferencja: VII Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie Elementów Maszyn ze Stopów Metali o Specjalnych Właściwościach, Politechnika Rzeszowska, Olszanica k/Leska, 17-19 maja, s.27-31, 2006
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Analiza korelacyjna sygnału emisji akustycznej i siły normalnej szlifowania w procesie szlifowania wgłębnego wałków"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września , s.71-74, 2006 
 
Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R.
"Analiza sygnału emisji akustycznej w wykrywaniu przypaleń w procesie szlifowania"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września, s.75-78, 2006 
 
Żyłka Ł., Burek J., Babiarz R.
"Wpływ powstawania przypaleń szlifierskich na sygnał emisji akustycznej w procesie szlifowania przekładni zębatych"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Konferencja: Progressive Technologies and Materials, Politechnika Rzeszowska, Bezmiechowa, 28-30 June, s.Płyta CD 234-238, 2005 
 
Żyłka Ł.
"Detection of burns in the process of gear grinding by using neural network"
Politechnika Poznańska Konferencja: Virtual Design and Automation, Politechnika Poznańska, Poznań, 28-29 November, s.Płyta CD, 2005
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Identyfikacja on-line procesu szlifowania wgłębnego wałków"
Politechnika Koszalińska, Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września, s.183-188, 2004 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Zastosowanie sygnału emisji akustycznej do wykrywania przypaleń w procesie szlifowania kół zębatych"
Politechnika Koszalińska, Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września, s.189-194, 2004 
 
 

 


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C