Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
3. Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, Prof PRz

Magdziak M., Kawalec A., Sładek J., Krawczyk M.
Checking the accuracy of selected methods of probe radius correction
2018, MECHANIK, z.11, s.962-964
 
Bazan A., Kawalec A.
Ilościowy opis form zużycia jednowarstwowych ściernic z cBN, pracujących z różnymi prędkościami szlifowania
2018, MECHANIK, z.10, s.803-805
 
Bazan A., Kawalec A., Chmielik I.
Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej
2018, MECHANIK, z.12, s.1120-1123
 
Bazan A., Kawalec A.
Metody wyodrębniania ziaren z topografii czynnej powierzchni ściernicy jednowarstwowej
2018, MECHANIK, z.10, s.926-928
 
Kawalec A., Szałęga K.
Uproszczone modele deformacji frezu walcowego poddanego obciążeniom pochodzącym od sił skrawania podczas frezowania stopu aluminium Al 7075
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.968-970
 
Bazan A., Kawalec A., Babiarz R., Krupa K.
Pomiar temperatury za pomocą termopary naturalnej podczas szlifowania ściernicą jednowarstwową
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.760-762
 
Kawalec A., Bazan A., Krok M.
Wpływ prędkości szlifowania na zużywanie się ściernicy z nasypem z cBN, ze spoiwem nanoszonym galwanicznie
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.690-692
 
Magdziak M., Kawalec A.
The accuracy of calculating  form deviations of selected free-form surfaces
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.1035-1037
 
Kawalec A., Magdziak M.
The selection of radius correction method in the case of coordinate measurements applicable for turbine blades
2017, PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, t.49, s.243-252
 
Kawalec A., Bazan A., Krok M., Sałata M., Chmielik I.
"Pomiar i wstępna analiza wartości składowych sił w procesie szlifowania ściernicą z nasypem z CBN"
s. 1362-1363, 2016, MECHANIK 10,
 
Kawalec A., Bazan A., Krok M., Sałata M., Chmielik I.
"Wpływ wybranych parametrów szlifowania na wartości sił w procesie szlifowania ściernicami z nasypem z CBN"
s. 1364-1365, 2016, MECHANIK 10,
 
Kawalec A., Płodzień M.
"Uproszczony dwuwymiarowy model ugięć cienkiej ścianki wywołanych siłą odporową od frezu"
s. 1524-1525, 2016, MECHANIK 10, 
 
Bazan A., Kawalec A., Sałata M., Cena I.
„Zmienność wybranych parametrów SGP powierzchni modeli wykonanych technologią FDM”
s. 1686-1687, 2016, MECHANIK 11,
 
Kawalec A., Bazan A., Sałata M., Cena I.
„Analiza wybranych parametrów SGP płaskich modeli wykonanych wybranymi rapid technologiami”
s. 1684-1685, 2016, MECHANIK 11,
 
Bazan A., Kawalec A., Krok M., Chmielik I.
„Odwzorowanie zmian uproszczonego modelu geometrycznego CPS ściernicy z CBN w kontekście wybranych parametrów jej topografii”
t.88, s.30-35, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD

Kawalec A., Bazan A., Krok M., Chmielik I.
„Porównanie wyników badań stykowych dotyczących parametrów topografii CPS ściernic z CBN zmieniających się wraz z jej zużyciem w kontekście wyboru istotnych parametrów”
t.88, s.190-193, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD

Kawalec A., Magdziak M.
The accuracy of simulation of coordinate measurements of a turbine blade [w:] XIth International Scientific Conference on Coordinate Measuring Technique CMT 2014, (pod red.) Jerzy Sładek, Władysław Jakubiec
s.73-76, Bielsko-Biała, 2015
WYDAWNICTWO AKADEMII TECHNICZNO - HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ
 
Bazan A., Kawalec A., Krok M., Chmielik I.
„Analiza wybranych parametrów ziaren ściernic z CBN na podstawie pomiarów topografii”
t.87, s.49-52/721, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Bazan A., Kawalec A., Krok M., Chmielik I.
„Porównanie wyników badań stykowych i optycznych wybranych parametrów SGP ściernic z CBN”
t.87, s.53-57/721, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, z.8-9
 
Kawalec A., Magdziak M.
„Analiza dokładności pomiarów współrzędnościowych pióra łopatki”
t.59, s.330-332, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.4
 
Kawalec A., Magdziak M., Wiercioch D.
„Digitalizacja z użyciem współrzędnościowej maszyny pomiarowej”
s.84-85, 2013
WYDAWNICTWO ELAMED, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.11-12
 
Bazan A., Kawalec A.
„Metody opisu topografii powierzchni ściernic”
t.86, s.28-37/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Bazan A., Kawalec A.
„Metody opisu topografii powierzchni ściernic”
t.86, s.28-37/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Bazan A., Kawalec A.
„Metody opisu topografii powierzchni ściernic”
t.86, s.28-37/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Kawalec A., Magdziak M.
„Zastosowanie oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania (CAD) we współrzędnościowej technice pomiarowej”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2

Kawalec A., Magdziak M.
„Usability assessment of selected methods of optimization for some measurement task in coordinate measurement technique”
t.45, s.2330–2338, 2012
ELSEVIER SCI LTD, MEASUREMENT, z.10
 
Oczoś K., Kawalec A.
„Kształtowanie metali lekkich”
s.1-573, 2012
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA

Kawalec A., Magdziak M.
„Lokalne metody obliczania krzywych offset”
t.58, s.130-132, 2012
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.1
 
Habrat W., Wdowik R.
„Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie”
t.16, s.52-57, 2012
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA, Pomiary Automatyka Robotyka, z.2
 
Habrat W., Żyłka Ł., Krupa K., Laskowski P.
„Wybrane problemy modelowania i optymalizacji procesów obróbki ubytkowej trudno obrabialnych stopów lotniczych”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
   
Kawalec A., Magdziak M.
“An influence of the number of measurement points on the accuracy of measurements of free-form surfaces on CNC machine tool”
t.35, s.17-27, 2011
KOMITET BUDOWY MASZYN PAN, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.2
 
Kawalec A., Magdziak M.
“Deformations of selected milling cutters while milling Ti6Al4V alloy on a CNC machine tool, experimental tests and FEM modeling”
t.35, s.19-31, 2011
KOMITET BUDOWY MASZYN PAN, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.4
 
Kawalec A., Magdziak M.
„Lokalna metoda obliczania krzywej offset”
s.181-186, 2011
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 
Kawalec A., Magdziak M., Cena I.
„Measurement of free-form surfaces on CNC milling machine considering tool wear and small changes of its working length and offset radius”
t.35, s.25-40, 2011
KOMITET BUDOWY MASZYN PAN, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.1
 
Kawalec A., Magdziak M.
„Metoda obliczania krzywej offset”
t.70, s.26-30, 2011
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, PRZEGLĄD MECHANICZNY, z.7-8
 
Kawalec A., Magdziak M., Cena I.
„Pomiar powierzchni swobodnych na obrabiarce CNC przy uwzględnieniu zmian geometrii narzędzia skrawającego”
t.84, s.57-57, 2011
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.1
 
Oczoś K., Kawalec A.
"Doskonalenie zdolności wytwórczych maszyn do obróbki ściernej"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,
t.83, z.1, s.6-12, 2010
  
Kawalec A.
"Doskonalenie możliwości wytwórczych obrabiarek erozyjnych"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,
t.83, z.4, s.225-229, 2010 

Kawalec A., Magdziak M., Cena I.
"Pomiar powierzchni swobodnych na obrabiarce CNC przy uwzględnieniu zmian geometrii narzędzia skrawającego"
Wyspa Plakatowa Stowarzyszenia ProCAx, Wirtotechnologia, Sosnowiec 2010  

Kawalec A., Magdziak M.
"Porównanie wybranych metod optymalizacji na przykładzie zadania pomiarowego we współrzędnościowej technice pomiarowej"
Pomiary Automatyka Kontrola, s. 938-941, 2010 

Kawalec A., Magdziak M.
"Comparison of selected methods of optimization on the example of some measurement task in coordinate measurement technique"
Konferencja: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Ustroń 14-16 kwietnia, s. 187-196, 2010 

Kawalec A., Magdziak M.
"Method for computing of an offset curve"
Konferencja:IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Ustroń 14-16 kwietnia, s. 197-206, 2010  

Oczoś K., Kawalec A.
"Kształtowanie wyrobów z berylu i jego stopów"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK,t.82, z.8/9, s.679-693, 2009 

Kawalec A.
"Rapid Manufacturing wyrobów metalowych"
Konferencja: Rapid-technologie w Budowie Maszyn i Medycynie, 2008

Kawalec A., Wiktor J.
"Simulation of generation and tooth contact analysis of helical gears with crowned flanks"
Professional Engineering Publishing LTD Proceedingd of The Institution of Mechanical Engineers Part B-Journal of EN, t.222, z.B9, s.1147-1160, 2008 

Kawalec A., Wiktor J.
"Tooth Root Strength of Spur and Helical Gears Manufactured With Gear-Shaper Cutters"
ASME-AMER SOC MECHANICAL ENG Journal of Mechanical Design, t.130, z.3, s.034502-1-034502-5, 2008  

Cena I., Kawalec A.
"Zastosowanie techniki Rapid Tooling do kontroli jakości wytwarzanych części samochodowych"
Agenda Wydawnicza SIMP MECHANIK, t.81, z.12, s.1022-1028, 2008 

Kawalec A., Wiktor J.
"Analiza rozkładu obciążenia w modyfikowanych przekładniach walcowych"
Konferencja: I Kongres Mechaniki Polskiej, s.Płyta CD, 2007 

Kawalec A., Wiktor J.
"Simulation of Generation and Tooth Contact Analysis of Modified Helical Gear Transmissions"
Advances in Production Engineering APE'2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej s.556-564, 2007  

Kawalec A., Wiktor J., Ceglarek D.
"Comparative Analysis of Tooth-Root Strength Using ISO and AGMA Standards in Spur and Helical Gears With FEM-based Verification"
ASME-AMER Soc Mechanical Eng Journal Of Mechanical Design, t.128, z.5, s.1141-1158, 2006 

Kawalec A.
"Computer Aided Synthesis and Modelling of Modified Helical Gear Transmissions with Finite Element Analysis"
Politechnika Rzeszowska, s.1-300, 2005 

Kawalec A., Wiktor J.
"Tooth-root stress calculation of internal spur gears"
Professional Engineering Publishing Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part B - Journal Of Engineering Manufacture, t.218, z.B9, s.1153-1166, 2004  

Ziaja W., Kubiak K., Kawalec A.
"Modelling of titanium alloy microstructure and FEM analysis of stress distribution "
Doneckij Gosudarctvennyj Techniczeskij Universitet, Konferencja: Maszinoctroenie i technosfera XXI wieka, Donieck 9-15 wrzesień, t.3, s.298-303, 2002  

Kawalec A., Wiktor J.
"Form and Strength Properties of Spur Gear Tooth Root with Consideration of Technological Factors"
Komitet Budowy Maszyn PAN, Advances In Manufacturing Science And Technology, t.25, z.1, s.35 - 57, 2001  

Kawalec A., Wiktor J.
"Analysis of Strength of Tooth Root with Notch after Finishing of Involute Gears"
Komitet Budowy Maszyn PAN, Archive Of Mechanical Engineering, t.XLVIII, z.3, s.217 - 248, 2001  

Kawalec A., Wiktor J.
"Computer Simulation of Spur Gear Generation - Part of the CAE System for Gear Design and Manufacturing"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Konferencja: Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Production Engineering, Warszawa , t.II, s.79 - 88, 2001  

Kawalec A., Wiktor J.
"Structural and technological features of involute spur gearings with undercut at tooth root"
Komitet Budowy Maszyn PAN, Advances In Manufacturing Science And Technology, t.24, z.2, s.51-69, 2000  

Kawalec A.
"Numerical modelling and robust parametric estimation of surfaces useful for representation of tooth flanks"
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Computer Assisted Mechanics And Engineering Sciences, t.7, z.4, s.571-588, 2000  

Rybak J., Kawalec A., Wiktor J.
"Analysis of Tooth Contact in Involute Cylindrical Gear Transmissions with Modified Tooth Trace"
4th World Congress on Gearing and Po-wer Transmission, Paryż, marzec, str. 170-181, 1999

Oczoś K. E., Kawalec A., Łabudzki R.
"Layer filling strategies in rapid prototyping systems"
4th International Scientific Colloquium "Cax Techniques", Bielefeld, str. 27-41, 1999 

Oczoś K. E., Kawalec A.
"Development in rapid prototyping and rapid tooling systems and their integration with Cax systems"
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń, t.23, z. 3, str. 69-102, 1999

Kawalec A., Kubiak K., Ziaja W.
"Finite Element Analysis of Stress Distribution in Case of Certain Heterogenous Material"
4th International Scientific Colloquium "Cax Techniques", Fachhochschule Bielefeld, Germany, str. 157-164, 1999 

Kawalec A., Wiktor J.
"Analytical and Numerical Method of Determination of Cylindrical Gear Tooth Profile Machined by Gear Tools"
Advances of Technology of the Machines and Equipment, Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń, t.23, z. 2, str. 5-28, 1999

Kawalec A., Wiktor J.
"Implementation of CAE Techniques in Spur Gear Design and Manufacturing"
4th International Scientific Colloguium "Cax Techniques, Fachhochschule Bielefeld, Germany, str. 347-359, 1999 

Kawalec A.
"Tooth Flank Deflections under Distributed Load in Gear Transmission"
4th International Scientific Colloquium "Cax Techniques", Fachhochschule Bielefeld, Germany, str. 273-288, 1999 

Kawalec A.
"An influence of load distribution on stresses and deformations of tooth in straight-tooth gear transmission"
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń, t.22, z. 3, str. 53-77, 1998 

Kawalec A.
"Stiffness of gearing in gear transmission"
Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji "Przepływowe maszyny wirnikowe"("Rotary fluid-flow machines"), Rzeszów, str. 187-200, 1998 
 
 

 Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C