Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Anna Bazan
Bazan A., Kawalec A.
Ilościowy opis form zużycia jednowarstwowych ściernic z cBN, pracujących z różnymi prędkościami szlifowania
2018, MECHANIK, z.10, s.803-805
 
Bazan A., Kawalec A.
Metody wyodrębniania ziaren z topografii czynnej powierzchni ściernicy jednowarstwowej
2018, MECHANIK, z.10, s.926-928
 
Bazan A., Kawalec A., Chmielik I.
Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej
2018, MECHANIK, z.12, s.1120-1123
 
Burek J., Bazan A.
Wybrane metody kształtowania włóknistych kompozytów polimerowych
2018, Materiały Kompozytowe, z.2, s.26-32
 
Burek J., Sałata M., Bazan A.
Wpływ parametrów technologicznych na jakość powierzchni w procesie jednoprzejściowego szlifowania rowków wiórowych frezów pełnowęglikowych
2018, MECHANIK, z.10, s.808-810
 
Burek J., Bazan A.
Wybrane metody kształtowania włóknistych kompozytów polimerowych
2018, Materiały Kompozytowe, z.2, s.26-32
 
Bazan A., Kawalec A., Babiarz R., Krupa K.
Pomiar temperatury za pomocą termopary naturalnej podczas szlifowania ściernicą jednowarstwową
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.760-762
 
Kawalec A., Bazan A., Krok M.
Wpływ prędkości szlifowania na zużywanie się ściernicy z nasypem z cBN, ze spoiwem nanoszonym galwanicznie
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.690-692
 
Burek J., Sałata M., Sułkowicz P., Buk J., Bazan A.
„Pomiar wybranych wielkości makrogeometrii narzędzia na przykładzie frezu pełnowęglikowego”
s. 1644-1645, 2016, MECHANIK 11,
 
Burek J., Sałata M., Bazan A.
„Wpływ rodzaju spoiwa ściernic na proces szlifowania rowków wiórowych narzędzi pełnowęglikowych”
s. 1130-1131, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Kawalec A., Bazan A., Krok M., Sałata M., Chmielik I.
„Pomiar i wstępna analiza wartości składowych sił w procesie szlifowania ściernicą z nasypem z CBN”
s. 1362-1363, 2016, MECHANIK 10,
 
Kawalec A., Bazan A., Krok M., Sałata M., Chmielik I.
„Wpływ wybranych parametrów szlifowania na wartości sił w procesie szlifowania ściernicami z nasypem z CBN”
s. 1364-1365, 2016, MECHANIK 10,
 
Budzik G., Burek J., Bazan A., Turek P.
Analysis of the Accuracy of Reconstructed Two Teeth Models Manufactured Using the 3DP and FDM Technologies”
s. 11-20, 2016, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 1/2016
 
Bazan A., Kawalec A., Sałata M., Cena I.
„Zmienność wybranych parametrów SGP powierzchni modeli wykonanych technologią FDM”
s. 1686-1687, 2016, MECHANIK 11,
 
Kawalec A., Bazan A., Sałata M., Cena I.
„Analiza wybranych parametrów SGP płaskich modeli wykonanych wybranymi rapid technologiami”
s. 1684-1685, 2016, MECHANIK 11,
 
Bazan A., Kawalec A., Krok M., Chmielik I.
"Odwzorowanie zmian uproszczonego modelu geometrycznego CPS ściernicy z CBN w kontekście wybranych parametrów jej topografii"
t.88, s.30-35, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD

Kawalec A., Bazan A., Krok M., Chmielik I.
"Porównanie wyników badań stykowych dotyczących parametrów topografii CPS ściernic z CBN zmieniających się wraz z jej zużyciem w kontekście wyboru istotnych parametrów"
t.88, s.190-193, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9/CD

Trzepieciński T., Bazan A., Lemu H.
"Finite element modeling of frictional and material anisotropy during forming of steel cylindrical cups"
t.789-790, s.3-6, 2015
TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS

Trzepieciński T., Bazan A., Lemu H.
"Frictional characteristics of steel sheets used in automotive industry"
t.16, s.849-863, 2015
KOREAN SOC AUTOMOTIVE ENGINEERS, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, z.5
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Bazan A., Gaweł M.
"Badania procesu czyszczenia ściernicy w szlifowaniu CFG stopu Inconel 718"
t.88, s.387-391, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9/CD
 
Bazan A., Kawalec A., Krok M., Chmielik I.
"Analiza wybranych parametrów ziaren ściernic z CBN na podstawie pomiarów topografii"
t.87, s.49-52/721, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
 
MECHANIK, z.8-9

Bazan A., Kawalec A., Krok M., Chmielik I.
"Porównanie wyników badań stykowych i optycznych wybranych parametrów SGP ściernic z CBN"
 t.87, s.53-57/721, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9

Bazan A., Trzepieciński T.
"Effect of friction conditions on change of sheet surface roughness during deep drawing"
t.85, s.375-386, 2013
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
MECHANIKA, z.4

Bazan A., Kawalec A. "Metody opisu topografii powierzchni ściernic"
t.86, s.28-37/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9

Burek J., Płodzień M., Bazan A., Turek P.
"Optyczna metoda rekonstrukcji geometrii zębów - Focus Variation" t.59, s.1133-1135, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10

 
Bazan A., Kawalec A.
"Metody opisu topografii powierzchni ściernic"
t.86, s.28-37/700, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Oczoś K., Bazan A.
"Kształtowanie kompozytów włóknistych z osnową polimerową" (część I)
t.85, s.167-177, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.3
 
Oczoś K., Bazan A.
"Kształtowanie kompozytów włóknistych z osnową polimerową" (część II)
t.85, s.271-277, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.4
 
Trzepieciński T., Bazan A.
"Analiza wpływu tarcia na zmianę topografii powierzchni wytłaczanych blach"
t.11, s.110-121, 2012
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI.
TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, z.1
 
Szular A., Onyszko A., Motyka M., Lipiński Z.
"Microstructural evaluation of CMSX-4 superalloy single crystal castings of various geometry"
Inżynieria materiałowa, Nr 3 (175) s. 618-621, maj-czerwiec 2010 

Burek J., Ostrowski R., Szular A.
"High performance cutting of aluminum alloys"
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku" Sewastopol, s. 49-53, 2009 
 

Burek J., Ostrowski R., Szular A.
"Cutter rotational speed optimization in high performance cutting of aluminum alloys "
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku" Sewastopol, s. 54-58, 2009 
 

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C