Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Marcin Płodzień

Burek J., Babiarz R., Płodzień M., Buk J.
Wpływ dosuwu elektrody w wykończeniowej obróbce WEDM na parametry jakościowe zamka wirnika
2018, MECHANIK, z.10, s.915-917
 
Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R.
THE INFLUENCE OF GRINDING SPEED ON THE CREEP-FEED GRINDING PROCESS
2018, Journal of Mechanical and Energy Engineering, t.2(42), z.4, s.285-290
 
Burek J. , Płodzień M., Żyłka Ł.
Wpływ sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu
2018, MECHANIK, z.10, s.883-885
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Sułkowicz P.
The influence of the cutting edge shape on high performance cutting
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.134-145
 
Gdula M., Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.
Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.146-157
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Pasierb M.
Zastosowanie CO2 jako chłodziwa w procesie toczenia
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.401-408
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Bobko W., Rembiasz R.
Zużycie ściernicy w szlifowaniu CFG
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.409-416
 
Burek J. , Sułkowicz P., Babiarz R., Płodzień M.
Szlifowanie wzdłóżno-kształtowe wałków ściernicą profilową typu 1F1
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.4, s.449-456
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces odprowadzania wiórów ze strefy skrawania
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.962-964
 
Burek J., Babiarz R., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P.
Dokładność obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego elektrodami o różnych średnicach
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.1000-1002
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na składowe siły skrawania i amplitudy przyspieszenia drgań
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.971-973
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P., Sałata M.
Aplikacja modułu Motion Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarek
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.38-39
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P., Sałata M.
„Pomiar odchyłki profilu zamka łopatki wirnika na konturografie”
s. 1638-1639, 2016, MECHANIK 11,
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Szajna A.
„Analiza sztywności frezu trzpieniowego”
s. 1520-1521, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Buk J., Sułkowicz P., Płodzień M., Misiura J.
„Wpływ zużycia frezu obwiedniowego na wybrane parametry jakościowe koła zębatego”
s. 1470-1471, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Misiura J.
„Dokładność obróbki obwiedniowej frezem ze stali szybkotnącej i z węglików spiekanych”
s. 1468-1469, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Sałata M., Płodzień M.
„Wpływ zarysu łamacza wiórów na siły skrawania w obróbce stopu aluminium”
s. 1438-1439, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Sałata M., Płodzień M.
„Wpływ kąta pochylenia rowka wiórowego na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium”
s. 1436-1437, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.
„Wpływ profilu zarysu falistego ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium”
s. 1220-1221, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.
„Wpływ modyfikacji zarysu ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium”
s. 1218-1219, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Buk J.
„Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium”
s. 1216-1217, 2016, MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Sułkowicz P.
„Modyfikacja przerywanego zarysu ostrza freza dla wysokowydajnego frezowania stopów aluminium”
s. 1214-1215, 2016,  MECHANIK 08/09,
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Sałata M.
„Programowanie automatyczne wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem modułu WEDM”
s. 216-217, 2016, MECHANIK 03,
 
Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
„Wpływ warunków czyszczenia ściernicy na jakość szlifowanej powierzchni”
MECHANIK 10, (2016), s. 1400-1401,
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.
„Pomiar odchyłek geometrycznych wyrobów o kształcie walcowym na okrągłościomierzu po wycinaniu WEDM”
s. 25-28, 2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY 12,
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.
„Geometria frezów do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium”
s. 24-28, 2016, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 5-6,
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.
„Wpływ strategii wycinania elektroerozyjnego na dokładność zamka łopatki wirnika”
s. 16-20, 2016, APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1,
 
Kawalec A., Płodzień M.
„Uproszczony dwuwymiarowy model ugięć cienkiej ścianki wywołanych siłą odporową od frezu”
s. 1524-1525, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
„Wpływ zarysu linii ostrza frezu na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu AlZn5.5MgCu”
t.88, s.275-283, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718”
t.88, s.764-774, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Stasiło R., Górecki Ł.
„Wpływ ciśnienia i kąta podawania strugi chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel 718”
t.88, s.382-386, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R., Baran B.
„Projekt i analiza MES dysz kształtowych chłodziwa do szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego”
t.88, s.270-276, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD

Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
„Nadzorowanie stanu ściernicy w szlifowaniu CFG z wykorzystaniem sygnałów akustycznych”
t.88, s.1-3, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Gdula M., Misiura J., Płodzień M., Buk J.
„Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce 5-osiowej na dokładność wykonania pióra łopatki”
t.88, s.1-10, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Burek J., Gdula M., Płodzień M., Buk J.
„Kształtowanie zarysu zęba koła zębatego w programowaniu dialogowym i parametrycznym”
t.88, s.1-14, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Misiura J., Żurek P.
„Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych”
t.88, s.1-13, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Bazan A., Gaweł M.
„Badania procesu czyszczenia ściernicy w szlifowaniu CFG stopu Inconel 718”
t.88, s.387-391, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Hurey I., Sęp J., Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
„Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych”
2015
Typ: 05.06, Zasięg: , Liczba punktów: 12.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.
„Analiza odkształcenia cienkiej ścianki w systemie NX w obróbce HPC”
t.88, s.1-13, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.
„Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanego na 5-osiowym centrum obróbkowym”
t.88, s.1-12, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.: Koncepcja budowy układu wysokociśnieniowego chłodzenia procesu szlifowania stopów lotniczych,
t.87, s.4-7/720, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.
„Konstrukcja i obliczenia dysz wysokociśnieniowych stosowanych w procesie szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopów lotnicznych”
t.87, s.280-283/726, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
Kształtowanie chropowatości powierzchni w szlifowaniu stopu Inconel z posuwem pełzającym [w:] Modelowanie warstwy wierzchniej, (pod red.) T. Zaborowski, s.105-116, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%

Burek J., Gdula M., Płodzień M., Żurawski K., Żurek P.
„Pozycjonowanie narzędzi w obróbce pięcioosiowej z wykorzystaniem systemu CAM Hypermill”
t.87, s.131/CD 37, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki”
t.87, s.437-444/736, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Misiura J.
„Wpływ posuwu osiowego frezu na chropowatość powierzchni bocznej zęba przy frezowaniu diagonalnym”
t.87, s.429-436/735, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Wpływ procentowej zawartości ziaren Cubitron w ściernicach z ziarnami z elektrokorundu na przebieg i wynik procesu szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel”
t.87, s.352-355/728, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Krok M.
Wysokociśnieniowe chłodzenie procesu szlifowania stopu Inconel 718 [w:] Zarządzanie technologią, (pod red.) T. Zaborowski
s.75-89, Gorzów Wielkopolski, 2014
INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Misiura J., Żurawski K.
„Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym”
t.87, s.273-280/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Płodzień M., Turek P., Gdula M., Żurawski K.
„Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX”
t.87, s.131/CD 36, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.02
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Osiak P., Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.
„Wpływ mocowania frezu na wysokowydajną obróbkę stopów aluminium”
t.87, s.239-246/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Porównanie przeciwbieżnego i współbieżnego szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel”
t.87, s.349-351/728, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.
„Badania wpływu parametrów doprowadzania chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel, t.87”
s.1-3/720, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R., Gdula M.
„Obróbka wysoko wydajna cienkościennych struktur aluminiowych”
t.87, s.281-288/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Żyłka Ł., Płodzień M.
„Stabilność 5-osiowego frezowania stopów aluminium”
t.86, s.CD 34 1-12, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.
„Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC”
t.59, s.1140-1142, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.
„Zużycie krawędziowe ściernicy w procesie szlifowania uzębień”
t.86, s.516-523/706, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.547-554, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Żyłka Ł., Płodzień M.
„Stabilność 5-osiowego frezowania stopów aluminium”
t.86, s.CD 34 1-12, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej”
t.86, s.177-184/710, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.
„Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC”
t.59, s.1140-1142, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Płodzień M., Bazan A., Turek P.
„Optyczna metoda rekonstrukcji geometrii zębów - Focus Variation”
t.59, s.1133-1135, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Żurek P.
Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.11-18, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Żurawski K.
Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opóźnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.19-24, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Żurek P.
„Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego”
t.86, s.11-18/708, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.177-184, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Żurawski K.
„Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opóźnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym”
t.86, s.19-24/708, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Płodzień M.
„Wysoko wydajna obróbka części ze stopów aluminium o złożonych kształtach”
t.85, s.542-549, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.7
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 

 

 

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C