Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Michał Gdula

Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Sułkowicz P.
The influence of the cutting edge shape on high performance cutting
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.134-145
 
Gdula M., Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.
Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.146-157
 
Gdula M., Burek J.
Cutting layer and cutting forces in a 5-axis milling of sculptured surfaces using the toroidal cutter
2017, JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, t.17, z.4, s.98-122
 
Gdula M., Burek J., Żółkoś M.
Metoda sterowania kątem prowadzenia osi frezu w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny
2017, MECHANIK, z.08/09, s.710-712
 
Burek J., Żurek P., Gdula M., Żurawski K.
Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.44-45
 
Gdula M., Burek J.
Wpływ parametrów kinematycznych i geometrycznych na przekrój warstwy skrawanej w pięcioosiowej obróbce powierzchni złożonych
2017, MECHANIK, t.90, z.12, s.1116-1119
 
Żółkoś M., Gdula M.
Wpływ wprowadzenia drgań ultradźwiękowych do procesu szlifowania stopu Inconel 718
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXXIV, z.89 (3/17), s.385-392
 
Burek J., Sułkowicz P., Gdula M. , Buk J. , Sałata M.
Zastosowanie systemu Omative w obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.42-43
 
Burek J., Turek P., Gdula M.
„Pomiar dokładności kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym”
s. 1642-1643, 2016, MECHANIK 11,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11, 
 
Burek J., Gdula M.
„Geometria warstwy skrawanej w obróbce powierzchni złożonych frezem toroidalnym”
s. 1352-1353, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Gdula M.
„Dokładność geometryczna obróbki powierzchni łopatki turbiny frezem toroidalnym”
s. 1350-1351, 2016, MECHANIK 10,
 
Burek J., Gdula M.
„Zastosowanie dyskretnej metody odwzorowania narzędzia w środowisku CAD do analizy pięcioosiowego frezowania łopatki turbiny”
s. 35-40, 2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY 1-2,
 
Burek J., Gdula M., Sułkowicz P., Żurek P.
„Strategia 5-osiowej obróbki łopatek turbin uwzględniająca zmiany krzywizny obrabianego profilu”
s. 1892-1893, 2016, MECHANIK 12,
 
Burek J., Żyłka Ł., Żurek P., Gdula M., Misiura J., Żurawski K.
Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych
t.88, s.1-11, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
„Wpływ zarysu linii ostrza frezu na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu AlZn5.5MgCu”
t.88, s.275-283, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718”
t.88, s.764-774, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Gdula M., Misiura J., Płodzień M., Buk J.
„Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce 5-osiowej na dokładność wykonania pióra łopatki”
t.88, s.1-10, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Burek J., Gdula M., Płodzień M., Buk J.
„Kształtowanie zarysu zęba koła zębatego w programowaniu dialogowym i parametrycznym”
t.88, s.1-14, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Burek J., Buk J., Gdula M., Misiura J.
„Dokładność zarysu i linii zęba kół stożkowych wykonywanych według programu Gearmill na 5-osiowym centrum frezarskim”
t.88, s.692-700, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.
„Analiza odkształcenia cienkiej ścianki w systemie NX w obróbce HPC”
t.88, s.1-13, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.
„Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanego na 5-osiowym centrum obróbkowym”
t.88, s.1-12, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
 
Gdula M.
Programowanie symultanicznego 5-osiowego frezowania pióra łopatki turbiny [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, (pod red.) Stanisław Kut
t.1, s.15-25, Rzeszów, 2014
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 
Burek J., Gdula M., Płodzień M., Żurawski K., Żurek P.
„Pozycjonowanie narzędzi w obróbce pięcioosiowej z wykorzystaniem systemu CAM Hypermill”
t.87, s.131/CD 37, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
 
Burek J., Płodzień M., Turek P., Gdula M., Żurawski K.
„Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX”
t.87, s.131/CD 36, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.02
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki, t.87, s.437-444/736, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Gdula M., Burek J., Misiura J., Żyłka Ł.
„Topografia powierzchni swobodnej ukształtowanej w procesie 5-osiowego frezowania”
t.59, s.1136-1139, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysoko wydajnego frezowania stopów aluminium
t.86, s.547-554/716, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
„Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej”
t.86, s.177-184/710, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
„Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysoko wydajnego frezowania stopów aluminium”
t.86, s.547-554/716, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
 
Żyłka W., Gdula M.
„Wytwarzanie łopatek silnika lotniczego z wykorzystaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM”
s.16-19, 2012
WYDAWNICTWO AWART, OBRÓBKA METALU, z.4

 


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C