Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Paweł Turek
Habrat W., Turek P., Żak M., Królczyk J.
Comparison of Geometrical Accuracy of a Component Manufactured Using Additive and Conventional Methods [w:] Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering., (pod red.) Adam Hamrol, O. Ciszak, M. Jurczyk
2018, Cham: SPRINGER, s.765-776
 
Burek J., Turek P.
Ocena dokładności rekonstrukcji geometrii struktury anatomicznej z zastosowaniem tomografii przemysłowej i głowicy laserowej
2018, MECHANIK, z.11, s.973-975
 
Turek P., Magdziak M.
Wpływ rodzaju filtru na wyniki bezstykowych pomiarów wybranej powierzchni swobodnej
2018, MECHANIK, z.11, s.992-994

Turek P., Budzik G.
Improved accuracy of mandible geometry reconstruction at the stage of data processing and modeling
2018, AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE, t.41, z.3, s.687-695
 
Turek P., Dziubek T., Tymczyszyn J.
Analiza dokładności wykonania geometrii koła zębatego przeprowadzona przy uzyciu optycznych współrzędnościowych systemów pomiarowych
Konferencja: III Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0, 2018.09.12-2018.09.14, Rzeszów, Polska, 13.09.2018
 
Turek P., Łaszczyk A.
Analiza dokładności wykonania metodą przyrostową MEM uzupełnienia ubytku części bocznej żuchwy
Konferencja: III Krajowa Konferencja Naukowa "Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0", 2018.09.12-2018.09.14, Rzeszów, Polska, 13.09.2018
 
Turek P., Łaszczyk A.
Analiza dokładności wykonania metodą przyrostową MEM uzupełnienia ubytku części bocznej żuchwy
2018, PRZEGLĄD MECHANICZNY, t.LXXVII, z.11, s.10-12
 
Budzik G., Turek P., Przeszłowski Ł., Pakla P.
Zastosowanie wydrukowanego modelu medycznego żuchwy w procesie planowania zabiegu chirurgicznego
Konferencja: III Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0, 2018.09.12-2018.09.14, Rzeszów, Polska, 13.09.2018
 
Przeszłowski Ł., Wydrzyński D., Grzelak K., Fudali P., Durejko T., Batsch M., Oliwa R., Połowniak P., Witkowski W., Turek P., Pacana J., Kluczyński J., Łuka K., Woźniak J.
III Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie Modelowanie Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0
2018
 
Budzik G., Turek P.
Improving the spatial resolution of DICOM data using the Lanczos resampling filter
2017, ACTA BIO-OPTICA ET INFORMATICA MEDICA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, t.23, z.2, s.106-112
 
Budzik G., Turek P., Traciak J.
The influence of change in slice thickness on the accuracy of reconstruction of cranium geometry
2017, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, t.231, z.3, s.197-202
 
Burek J., Turek P., Gdula M.
„Pomiar dokładności kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym”
s. 1642-1643, 2016, MECHANIK 11,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P., Sałata M.
„Pomiar odchyłki profilu zamka łopatki wirnika na konturografie”
s. 1638-1639, 2016, MECHANIK 11,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Budzik G., Turek P.
„Metody pozyskiwania danych pierwotnych przy użyciu komputerowych systemów tomograficznych”
s. 5-12, 2016, PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 4,
 
Budzik G., Turek P.
„Proces rekonstrukcji obrazów tomograficznych”
s. 57-64, 2016, PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 4,
 
Budzik G., Turek P.
„Główne właściwości spiralnej tomografii komputerowej”
s. 125-132, 2016, PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 4,
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.
„Pomiar odchyłek geometrycznych wyrobów o kształcie walcowym na okrągłościomierzu po wycinaniu WEDM”
s. 25-28, 2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY 12,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 8,
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Turek P.
„Zastosowanie systemów RE/CAD/RP w procesie projektowania i wytwarzania modeli medycznych żuchwy”
s. 4-9, 2016, APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 10,
 
Budzik G., Burek J., Bazan A., Turek P.
„Analysis of the Accuracy of Reconstructed Two Teeth Models Manufactured Using the 3DP and FDM Technologies”
s. 11-20, 2016, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 1/2016
Typ osiągnięcia: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, liczba punktów: 20
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.
„Wpływ strategii wycinania elektroerozyjnego na dokładność zamka łopatki wirnika”
s. 16-20, 2016, APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 10
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Turek P.
„Podstawowe czynniki wpływające na jakość obrazów tomograficznych”
t.3, s.77-84, 2015
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA W SZCZECINIE, PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH
Typ: 01.07, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%

Budzik G., Dziubek T., Turek P.
„Budowa tomograficznych systemów komputerowych”
t.3, s.5-14, 2015
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA W SZCZECINIE, PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH
Typ: 01.07, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%

Budzik G., Dziubek T., Turek P., Traciak J.
„Analiza dokładności odwzorowania geometrii odcinka żuchwy wykonanego technologią FDM”
t.88, s.22-26, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.12/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.
„Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanego na 5-osiowym centrum obróbkowym”
t.88, s.1-12, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 
Turek P., Dziubek T.
Wpływ zmian rozdzielczości przestrzennej na dokładność odwzorowania geometrii żuchwy [w:] Wybrane zagadnieania analizy sygnałów, modelowania i sterowania w inżynierii mechanicznej i biomedycznej, (pod red.) Stanisław Flaga
s.90-108, Kraków, 2014
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Burek J., Płodzień M., Turek P., Gdula M., Żurawski K.
„Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX”
t.87, s.131/CD 36, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.02
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Markowska O., Budzik G., Grzelka M., Dziubek T., Cader M., Turek P.
„The Analysis of the Accuracy of Wax Casting Models for Medical Applications”
t.14, s.77-82, 2014
KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.1
Typ: 01.03, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 9.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 
Markowska O., Budzik G., Grzelka M., Dziubek T., Cader M., Turek P.
„The Analysis of the Accuracy of Wax Casting Models for Medical Applications”
t.14, s.77-82, 2014
PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH, Archives of Foundry Engineering, z.1/2014
Typ: 01.03, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 9.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 
Budzik G., Markowski T., Kozik B., Przeszłowski Ł., Rzucidło A., Markowska O., Zaborniak M., Dziubek T., Bernaczek J., Turek P., Cader M., Tutak M.
„The Application of VoxelJet Technology to the Rapid Prototyping Gear Cast”
t.14, s.87-90, 2014
KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.1
Typ: 01.04, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 9.00, Udziały: 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%
 
Budzik G., Markowski T., Kozik B., Przeszłowski Ł., Markowska O., Zaborniak M., Dziubek T., Bernaczek J., Rzucidło A., Turek P., Tutak M., Cader M.
„The Application of VoxelJet Technology to the Rapid Prototyping Gear Cast”
t.14, s.87-90, 2014
PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH, Archives of Foundry Engineering, z.1/2014
Typ: 01.03, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 9.00, Udziały: 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Markowska O., Turek P.
Rekonstrukcja geometrii żuchwy i korony zęba przy użyciu optycznych systemów pomiarowych [w:] Problemy nauk stosowanych, (pod red.) Andrzej Antoni Czajkowski
t.2, s.121-130, Szczecin, 2014
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA W SZCZECINIE
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Markowska O., Turek P.
Zastosowanie metod rapid prototyping w procesie kształtowania skomplikowanych struktur kostnych [w:] Problemy nauk stosowanych, (pod red.) Andrzej Antoni Czajkowski
t.2, s.47-58, Szczecin, 2014
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA W SZCZECINIE
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Markowska O., Turek P., Pakla P.
Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w procesie rekonstrukcji obszarów twarzoczaszki [w:] Mechanika w medycynie, (pod red.) Lucyna Leniowska, Mieczysław Korzyński, Janusz Cwanek
s.16-29, Rzeszów, 2014
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 
Burek J., Misiura J., Turek P.
„Pomiary makrogeometrii ściernicy czujnikiem laserowym”
t.87, s.255-258, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Burek J., Turek P.
Numerical reconstructed mandible breakage area [w:] Problemy nauk stosowanych, (pod red.) Andrzej Antoni Czajkowski
t.1, s.119-126, Szczecin, 2013
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA W SZCZECINIE
Typ: 02.13, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Burek J., Płodzień M., Bazan A., Turek P.
„Optyczna metoda rekonstrukcji geometrii zębów - Focus Variation”
t.59, s.1133-1135, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Turek P.
„Dokładność kształtu modelu szczęki dolnej wykonanego metodą technologii przyrostowej”
t.85, s.510-513, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.5-6
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 50.00%, 50.00%Porzycki J.,
 
Burek J., Turek P.
Analiza dokładności odwzorowania zrekonstruowanego obszaru złamania modelu żuchwy wykonanego metodą przyrostową. [w:] Mechanika w medycynie., (pod red.) Mieczysław Korzyński, Janusz Cwanek, Volodymyr Liubimov
s.13-18, Rzeszów, 2012
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%

 


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C