Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dr inż. Roman Wdowik
Wdowik R., Magdziak M., Ratnayake  R., Borsellino C.
Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective
2018, PROCEDIA CIRP, z.78, s.43-48
 
Wdowik R.
Measurements of surface texture parameters after ultrasonic assisted and conventional grinding of carbide and ceramic samples in selected machining conditions
2018, PROCEDIA CIRP, z.78, s.329-334
 
Valiño G., Wdowik R., Misiura J., Zapico P.
Non-contact measurement of grinding pins by means of a 2D laser micrometer
2017, Procedia Manufacturing, t.13, s.534-541
 
Magdziak M., Wdowik R.
Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces
2017, PROCEDIA CIRP, t.62, s.391-395
ISBN/ISSN: 2212-8271, Konferencja: 10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering "Innovative and Cognitive Production Technology and Systems"
 
Wdowik R., Porzycki J., Magdziak M.
Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering
2017, PROCEDIA CIRP, t.62, s.293-298
ISBN/ISSN: 2212-8271, Konferencja: 10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering "Innovative and Cognitive Production Technology and Systems"
 
Wdowik R., Ratnayake C.
A robust design based methodology for investigation of optimal parameters' combination in ultrasonic assisted face grinding,
s. 706-711, 2016, Konferencja: 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,
Typ osiągnięcia: 02.02, Zasięg: międzynarodowy, liczba punktów: 5, 
 
Wdowik R.:, Magdziak M., Porzycki J.
„Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczenius”
1332-1333, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Wdowik R., Nazarko P., Porzycki J.
Application of Eddy Current Sensor System and LDV Device for Ultrasonic Vibrations Measurements [w:] Mechatronics - Ideas for Industrial Applications, (pod red.) Jan Awrejcewicz, Roman Szewczyk, Maciej Trojnacki, Małgorzata Kaliczyńska
t.317, s.407-415, New York (USA), 2015
SPRINGER
Typ: 02.02, Zasięg: , Liczba punktów: 5.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Magdziak M., Wdowik R.
“Contact and Non-contact Measurements of Grinding Pins”
t.35, s.1-5, 2015
EDP SCIENCES S A, MATEC WEB OF CONFERENCES
Typ: 01.11, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Wdowik R.
“Application of Focus-Variation Technique in Measurements of Ultrasonic Vibrations of Grinding Pins”
t.35, s.1-5, 2015
EDP SCIENCES S A, MATEC WEB OF CONFERENCES
Typ: 01.11, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 100.00%
  
 
Wdowik R.
“Analiza szlifowania ceramiki korundowej i cyrkonowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym”
2015
Typ: 03.01, Zasięg: , Liczba punktów: 2.00, Udziały: 100.00%

Wdowik R., Magdziak M., Porzycki J.
„Measurements of Surface Roughness in Ultrasonic Assisted Grinding of Ceramic Materials”
t.627, s.191-196, 2014
TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS
Typ: 01.04, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33% 
 
Nazarko P., Wdowik R.
“The form ultrasonic vibrations of grinding wheels”
2014
Konferencja: XIV Sympozjum Dynamiki Konstrukcji DYNKON 2014, Rzeszów, 24-25 września 2014
Typ: 08.08, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Nazarko P., Wdowik R., Porzycki J.
„Problematyka wyboru częstotliwości operacyjnej drgań na obrabiarce CNC do realizacji procesów obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym”
t.87, s.126/CD 5, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Krok M., Wdowik R., Porzycki J.
„Możliwości programowania parametrycznego oraz automatycznego centrum obróbkowego Ultrasonic 20 linear”
t.87, s.235-238/725, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%

Magdziak M., Wdowik R.
„Coordinate Measurements of Geometrically Complex Ceramic Parts”
t.627, s.172-176, 2014
TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS
Typ: 01.04, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Habrat W., Wdowik R., Porzycki J., Świder J.
„Określenie granicznych wartości porowatości pozornej ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym dla potrzeb obróbki ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego”
t.87, s.143-146/723, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.
„Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy”
t.86, s.417-423/705, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Wdowik R., Nazarko P., Porzycki J.
„Pomiary LDV amplitudy osiowych oscylacji narzędzi stosowanych w procesach obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym”
t.17, s.71-75, 2013
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, z.12
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 5.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Wdowik R., Porzycki J., Nazarko P.
„Pomiary LDV amplitudy promieniowych drgań towarzyszących obróbce ze wspomaganiem ultradźwiękowym”
t.86, s.424-435/705, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Porzycki J., Wdowik R., Krok M.
„Zastosowanie wybranych narzędzi CAx w badaniach procesu szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym”
t.86, s.CD 38 1-11, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Porzycki J., Wdowik R., Krok M.
„The grinding wheels for ultrasonic assisted grinding with tool vibration”
t.85, s.171-178, 2013
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Nazarko P., Wdowik R., Porzycki J.
„Metodyka pomiarów ultradźwiekowych oscylacji narzędzi obróbkowych urządzeniem LDV”
t.17, s.96-101, 2013
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, z.10
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 5.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Porzycki J., Habrat W., Wdowik R.
„Możliwości zastosowania szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym w przemyśle lotniczym”
t.86, s.CD 37 1-9, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Porzycki J., Wdowik R., Krupa A., Habrat W.
Zastosowanie centrum obróbkowego ULTRASONIC 20 LINEAR do badań procesów szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz, s.321-328, Wrocław, 2012
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Porzycki J., Wdowik R.
„Możliwości 5-cio osiowego centrum ULTRASONIC 20 linear w zakresie badań hybrydowych procesów obróbkowych”
t.7, s.16-22, 2012
MARCOSTA CENTRUM HANDLU I REMONTU OBRABIAREK, Świat Obrabiarek, z.10-12
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 2.00, Udziały: 50.00%, 50.00%

Krok M., Porzycki J., Wdowik R.
„Parametryczne programowanie szlifowania wyrobów ceramicznych o złożonej geometrii”
t.84, s.15-24, 2012
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, z.4
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Porzycki J., Wdowik R.
„Wytyczne do opracowania systemu CAM dla szlifowania”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 50.00%, 50.00%

Habrat W., Wdowik R.:
„Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie”
t.16, s.52-57, 2012
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA, Pomiary Automatyka Robotyka, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 5.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 
Porzycki J., Wdowik R., Krupa K., Habrat W.
„Zastosowanie centrum obróbkowego ULTRASONIC 20 LINEAR do badań procesów szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym”
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Wdowik R.
„Optymalizacja kodu NC jako jedna z metod poprawy efektywności wytwarzania na maszynach CNC”
t.48, s.18-21, 2011
ITER, PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, z.9
Typ: 01.10, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 100.00%
 
Habrat W., Porzycki J., Wdowik R.
Programowanie szlifierek CNC - metody, możliwości, kierunki rozwoju. [w:] Obróbka Ścierna, Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski
s.265-276, Gdańsk, 2011
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 3.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Wdowik R.
„Kształtowanie mikrogeometrii powierzchni przy szlifowaniu ze wspomaganiem ultradźwiękowym (Ultrasonic)”.
2011
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej 2007
Typ: 08.08, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 100.00%

Habrat W., Wdowik R.
"Efektywny kod NC. Idea i rozwój programowania obrabiarek CNC"
Konstrukcje inżynierskie, s. 22-25, czerwiec 2010 
 
Wdowik R., Ostrowski R.
"Technologia wykonania ślimaka wspomagana narzędziami CAD/CAM"
Konstrukcje inżynierskie, s. 48-50, grudzień 2010 

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C