Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
1. Dr hab. inż.Jan Burek, Prof PRz

Burek J., Sułkowicz P., Babiarz R.
Pomiar i kompensacja walcowości wałków o małej sztywności w procesie szlifowania osiowego
2018, MECHANIK, z.11, s.970-972
 
Burek J., Turek P.
Ocena dokładności rekonstrukcji geometrii struktury anatomicznej z zastosowaniem tomografii przemysłowej i głowicy laserowej  2018, MECHANIK, z.11, s.973-975  
 
 
Burek J., Stocko Z.
Приводи машин: навчальний посібник 
2018, Lwów: POLITECHNIKA LWOWSKA, 149,[3] s
 
Burek J.
Nadzorowanie procesów obróbki skrawaniem i obróbki ściernej: czujniki i metody pomiaru
2018, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 200 s.

Burek J., Babiarz R., Płodzień M., Buk J.
Wpływ dosuwu elektrody w wykończeniowej obróbce WEDM na parametry jakościowe zamka wirnika
2018, MECHANIK, z.10, s.915-917
 
Burek J., Żurek P. , Żurawski K.
Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki frezem baryłkowym
2018, MECHANIK, z.10, s.901-903
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym
2018, MECHANIK, z.10, s.886-888
 
Burek J., Szajna A., Rydzak T.
Wpływ kąta pochylenia osi trzpieniowej diamentowej ściernicy kulistej na chropowatość powierzchni
2018, MECHANIK, z.8-9, s.706-708
 
Burek J., Sałata M., Bazan A.
Wpływ parametrów technologicznych na jakość powierzchni w procesie jednoprzejściowego szlifowania rowków wiórowych frezów pełnowęglikowych
2018, MECHANIK, z.10, s.808-810
 
Burek J. , Płodzień M., Żyłka Ł.
Wpływ sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu
2018, MECHANIK, z.10, s.883-885
 
Burek J. , Sułkowicz P., Babiarz R.
Szlifowanie wzdłużne wałków o małej sztywności z korekcją toru ruchu ściernicy
2018, MECHANIK, z.8-9, s.741-743
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Sułkowicz P.
The influence of the cutting edge shape on high performance cutting
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.134-145
 
Burek J., Bazan A.
Wybrane metody kształtowania włóknistych kompozytów polimerowych
2018, Materiały Kompozytowe, z.2, s.26-32
 
Burek J., Jamuła B.
Dokładność pomiaru zużycia krawędzi skrawających z wykorzystaniem mikroskopu różnicowania ogniskowego
2018, MECHANIK, z.10, s.850-852
 
Burek J., Jamuła B.
Dokładność procesu odtwarzania geometrii ostrzy skrawających w optycznych systemach pomiarowych
2018, MECHANIK, z.10, s.856-858
 
Burek J., Rydzak T., Szajna A.
Wpływ zmiany orientacji osi narzędzia oraz kierunku jego prowadzenia w obróbce powierzchni swobodnej na chropowatość powierzchni
2018, MECHANIK, z.8-9, s.684-686
 
Burek J., Flejszar R.
Analiza warstwy skrawanej w obróbce elementów cienkościennych o złożonej geometrii
2018, MECHANIK, z.8-9, s.778-780
 
Burek J., Flejszar R.
Symulacja komputerowa pozycjonowania osi narzędzia w obróbce pięcioosiowej
2018, MECHANIK, z.8-9, s.646-648
 
Burek J., Kubik P.
Zastosowanie sztucznej inteligencji do diagnozowania zużycia narzędzia w procesie frezowania
2018, MECHANIK, z.8-9, s.751-753
 
Burek J., Kubik P., Babiarz R., Sułkowicz P.
Pomiar falistości powierzchni w procesie szlifowania wgłębnego
2018, MECHANIK, z.10, s.853-855
 
Gdula M., Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.
Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.146-157
 
Burek J., Sułkowicz P., Gdula M., Buk J., Sałata M.
Zastosowanie systemu Omative w obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.42-43
 
Burek J., Sałata M., Sułkowicz P., Buk J., Żurek P.
Programowanie obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.40-41
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P., Sałata M.
Aplikacja modułu Motion Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarek
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.38-39
 
Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.
Diagnostic of peripheral longitudinal grinding by using acoustic emission signal
2017, ADVANCES IN PRODUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT, t.12, z.3, s.221-232
 
Gdula M., Burek J.
Wpływ parametrów kinematycznych i geometrycznych na przekrój warstwy skrawanej w pięcioosiowej obróbce powierzchni złożonych
2017, MECHANIK, t.90, z.12, s.1116-1119
 
Burek J., Babiarz R., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P.
Dokładność obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego elektrodami o różnych średnicach
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.1000-1002
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na składowe siły skrawania i amplitudy przyspieszenia drgań
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.971-973
 
Burek J., Sałata M., Żółkoś M., Żurawski K., Żurek P.
Wpływ typu ściernicy i kąta pochylenia spirali na kształt rowka wiórowego i siłę szlifowania
2017, MECHANIK, t.90, z.8-9, s.772-774
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces odprowadzania wiórów ze strefy skrawania
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.962-964
 
Burek J., Szajna A., Lisowicz J., Rydzak T.
Dokładność i chropowatość powierzchni po pięcioosiowym szlifowaniu ściernicą kulistą
2017, MECHANIK, t.90, z.8-9, s.763-765
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P., Sałata M.
Badania symulacyjne strefy styku w pięcioosiowej obróbce powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym
2017, MECHANIK, t.90, z.8-9, s.718-720
 
Burek J., Żyłka Ł., Żurek P., Żurawski K., Sałata M.
Badania symulacyjne warstwy skrawanej frezem baryłkowym
2017, MECHANIK, t.90, z.8-9, s.714-716
 
Gdula M., Burek J., Żółkoś M.
Metoda sterowania kątem prowadzenia osi frezu w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny
2017, MECHANIK, t.90, z.8-9, s.710-712
 
Burek J.,Żurek P., Gdula M., Żurawski K., Sałata M.
Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.44-45
 
Burek J., Lisowicz J., Rydzak T., Szajna A.
Problemy kształtowania ubytkowego materiałów kompozytowych – rozwiązania oferowane przez firmy narzędziowe
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXXIV, z.89 (4/17), s.435-447
 
Burek J., Sułkowicz P., Babiarz R., Płodzień M.
Szlifowanie wzdłużno-kształtowe wałków ściernicą profilową typu 1F1
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXXIV, z.89 (4/17), s.449-456
 
Burek J., Lisowicz J., Rydzak T., Szajna A.
Programowanie cyklu przechwytu przedmiotu wraz z jego odcięciem dla centrum obróbkowego 
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXXIV, z.89 (3/17), s.295-305
 
Burek J.
Regulacja i nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego walcowych powierzchni zewnętrznych
2017, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 163 s.
 
Gdula M., Burek J.
Cutting layer and cutting forces in a 5-axis milling of sculptured surfaces using the toroidal cutter
2017, JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING, t.17, z.4, s.98-122
 
Burek J., Gdula M., Sułkowicz P., Żurek P.
Strategia 5-osiowej obróbki łopatek turbin uwzględniająca zmiany krzywizny obrabianego profilu
2016, MECHANIK, t.89, z.12, s.1892-1893
 
Burek J., Babiarz R., Sałata M., Krok M.
Pomiar siły w procesie szlifowania narzędzi pełnowęglikowych
2016, MECHANIK, t.89, z.11, s.1738-1739
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Sałata M.
Diagnostyka procesu wysokowydajnego frezowania stopów aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.11, s.1652-1653
 
Burek J., Sałata M., Sułkowicz P., Buk J., Bazan A.
Pomiar wybranych wielkości makrogeometrii narzędzia na przykładzie frezu pełnowęglikowego
2016, MECHANIK, t.89, z.11, s.1644-1645
 
Burek J., Turek P., Gdula M.
Pomiar dokładności kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym
2016, MECHANIK, t.89, z.11, s.1642-1643
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P., Sałata M.
Pomiar odchyłki profilu zamka łopatki wirnika na konturografie
2016, MECHANIK, t.89, z.11, s.1638-1639
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Szajna A.
Analiza sztywności frezu trzpieniowego
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1520-1521
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Buk J.
Diagnostyka stanu ostrza frezu w procesie frezowania obwiedniowego
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1488-1489
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K.
Wpływ kąta pochylenia na chropowatość powierzchni złożonych po obróbce frezem kulistym
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1478-1479
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K.
Porównanie chropowatości powierzchni złożonych po obróbce frezem baryłkowym oraz kulistym
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1476-1477
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
Wpływ kąta pochylenia frezu na dokładność kształtową powierzchni prostokreślnych
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1472-1473
 
Burek J., Buk J., Sułkowicz P., Płodzień M., Misiura J.
Wpływ zużycia frezu obwiedniowego na wybrane parametry jakościowe koła zębatego
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1470-1471
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Misiura J.
Dokładność obróbki obwiedniowej frezem ze stali szybkotnącej i węglików spiekanych
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1468-1469
 
Burek J., Sałata M., Płodzień M.
Wpływ zarysu łamacza wiórów na siły skrawania w obróbce stopu aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1438-1439 
 
Burek J., Sałata M., Płodzień M.
Wpływ kąta pochylenia rowka wiórowego na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1436-1437
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Sałata M.
Nadzorowanie procesu szlifowania frezów pełnowęglikowych z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1366-1367
 
Burek J., Gdula M.
Geometria warstwy skrawanej w obróbce powierzchni złożonych frezem toroidalnym
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1352-1353
 
Burek J., Gdula M.
Dokładność geometryczna obróbki powierzchni łopatki turbiny frezem toroidalnym
2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1350-1351
 
Burek J., Sałata M., Bazan A.
Wpływ rodzaju spoiwa ściernic na proces szlifowania rowków wiórowych narzędzi pełnowęglikowych
2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1130-1131
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.
Wpływ profilu zarysu falistego ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1220-1221
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.
Wpływ modyfikacji zarysu ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1218-1219
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Buk J.
Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1216-1217
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Sułkowicz P.
Modyfikacja przerywanego zarysu ostrza freza dla wysokowydajnego frezowania stopów aluminium
2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1214-1215 
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K., Sułkowicz P.
Programowanie procesu 5-osiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w aplikacji HyperMILL
2016, MECHANIK, t.89, z.5-6, s.470-471
 
Burek J., Sałata M., Buk J., Sułkowicz P.
Programowanie obróbki frezu pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS
2016, MECHANIK, t.89, z.5-6, s.468-469 
 
Burek J., Sułkowicz P., Żurek P., Sałata M.
Programowanie procesu frezowania z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego
2016, MECHANIK, t.89, z.3, s.218-219
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Sałata M.
Programowanie automatyczne wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem modułu WEDM
2016, MECHANIK, t.89, z.3, s.216-217
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Turek P.
Zastosowanie systemów RE/CAD/RP w procesie projektowania i wytwarzania modeli medycznych żuchwy
2016, APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA, t.21, z.1, s.4-9
 
Budzik G., Burek J., Bazan A., Turek P.
Analysis of the Accuracy of Reconstructed Two Teeth Models Manufactured Using the 3DP and FDM Technologies
2016, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, t.62, z.1, s.11-20
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.
Wpływ strategii wycinania elektroerozyjnego na dokładność zamka łopatki wirnika
2016, APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA, t.21, z.1, s.16-21
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.
Geometria frezów do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium
2016, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.5-6, s.24-28
 
Burek J., Gdula M.
Zastosowanie dyskretnej metody odwzorowania narzędzia w środowisku CAD do analizy pięcioosiowego frezowania łopatki turbiny
2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY, t.LXXV, z.1-2, s.35-40
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.
Pomiar odchyłek geometrycznych wyrobów o kształcie walcowym na okrągłościomierzu po wycinaniu WEDM
2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY, t.LXXV, z.12, s.25-28
 
Burek J.
Maszyny technologiczne. Laboratorium
2015, Rzeszów: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 141 s
 
Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.
Diagnostics of Peripheral Longitudinal Grinding
Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2016.05.04-2016.05.08, Rzeszów, Polska, 06.05.2016
 
Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.
Supervision of grinding wheel wear by using acoustic emission signal
Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2016.05.04-2016.05.08, Rzeszów, Polska, 06.05.2016
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.
Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanego na 5-osiowym centrum obróbkowym
2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-12
 
Burek J., Gdula M., Płodzień M., Buk J.
Kształtowanie zarysu zęba koła zębatego w programowaniu dialogowym i parametrycznym
2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-14
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.
Analiza odkształcenia cienkiej ścianki w systemie NX w obróbce HPC
2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-13
 
Burek J., Gdula M., Misiura J., Płodzień M., Buk J.
Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce 5-osiowej na dokładność wykonania pióra łopatki
2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-10
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Misiura J., Żurek P.
Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych
2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-13
 
Burek J., Żyłka Ł., Żurek P., Gdula M., Misiura J., Żurawski K.
Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych
2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-11
 
Burek J., Babiarz R., Sałata M., Płodzień M.
Wpływ siły szlifowania na odkształcenia sprężyste długich frezów pełnowęglikowych
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.55-58 
 
Burek J., Sałata M.
Przeciwbieżne i współbieżne szlifowanie rowka wiórowego frezów pełnowęglikowych
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.59-62
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
Analiza składowych sił skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.37-45
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
Wpływ zarysu linii ostrza frezu na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu AlZn5.5MgCu
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.275-283
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P.
Nadzorowanie procesu wysokowydajnego frezowania stopów aluminium z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.551-558
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P., Misiura J.
Dokładność kształtowa powierzchni złożonej po procesach symultanicznego 5-osiowego frezowania punktowego oraz obwodowego
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.682-691
 
Burek J., Buk J., Gdula M., Misiura J.
Dokładność zarysu i linii zęba kół stożkowych wykonywanych według programu Gearmill na 5-osiowym centrum frezarskim
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.692-700
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718
2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.764-774
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Turek P.
Podstawowe czynniki wpływające na jakość obrazów tomograficznych
2015, PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH, t.3, s.77-84
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
Analiza składowych sił skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V
Konferencja: IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem "Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii", 2015.09.23-2015.09.25, Kielce-Sandomierz, Polska, 24.09.2015
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
Dokładność kształtowa powierzchni złożonej po procesach symultanicznego 5-osiowego frezowania punktowego oraz obwodowego
Konferencja: IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem "Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii",
2015.09.23-2015.09.25, Kielce-Sandomierz, Polska, 24.09.2015
   
Burek J., Żurek P., Sułkowicz P., Żurawski K.
Programowanie procesu pięcioosiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w programie HyperMILL
Konferencja: XIII Forum „Stowarzyszenia ProCAx”, 2015.11.06-2015.11.08, Chynów k. Warszawy, Polska, 07.11.2015
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718
Konferencja: IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem "Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii", 2015.09.23-2015.09.25,
Kielce-Sandomierz, Polska, 24.09.2015
 
Burek J., Misiura J., Turek P.
Pomiary makrogeometrii ściernicy czujnikiem laserowym, SIMP,
MECHANIK nr 8-9/2014, s. 94-97/722.
 
Burek J.,  Żyłka Ł.,  Sałata M.
Proces szlifowania i programowania łamaczy wiórów wspomagany przez system MTS,
SIMP MECHANIK nr 8-9/2014, s.98-101/722. 
 
Burek J.,  Żurawski K.,  Żurek P.
Wpływ kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych,
SIMP, MECHANIK nr 8-9/2014, s.265-272/733.
 
Burek J.,  Żurek P.,  Płodzień M.,  Misiura J.,  Żurawski K.
Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym,
SIMP, MECHANIK nr 8-9/2014, s. 273-280/733.
 
Burek J.,  Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R., Gdula M.
Obróbka wysoko wydajna cienkościennych struktur aluminiowych,
SIMP, MECHANIK nr 8-9/2014, s. 281-288/733.
 
Burek J.,  Buk J.,  Płodzień M.,  Misiura J.
Wpływ posuwu osiowego frezu na chropowatość powierzchni bocznej zęba przy frezowaniu diagonalnym,
SIMP, MECHANIK nr 8-9/2014, s. 429-436/733.
 
Burek J.,  Żyłka Ł., Gdula M.,  Płodzień M.
Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość powierzchni pióra łopatki,
SIMP, MECHANIK nr 8-9/2014, s. 437-444/733.
 
Burek J., Budzik G., Dziubek T., Markowska O., Turek P., Pakla P.
Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w procesie rekonstrukcji obszarów twarzoczaszki,
MECHANIKA W MEDYCYNIE nr 12, s. 16-29/270.
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Markowska O., Turek P.
Rekonstrukcja geometrii żuchwy i korony zęba przy użyciu optycznych systemów pomiarowych,
PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH pod redakcją Andrzeja Antoniego Czajkowskiego. Szczecin 2014.
 
Budzik G., Burek J., Dziubek T., Markowska O., Turek.
Zastosowanie metod Rapid Prototyping w procesie kształtowania skomplikowanych struktur kostnych,
PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH pod redakcją Andrzeja Antoniego Czajkowskiego. Szczecin 2014.
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Żurek P.
Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego,
t.86, s.11-18/708, 2013, SIMP, MECHANIK, z.8-9 
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Żurawski K.
Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opóźnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym,
t.86, s.19-24/708, 2013, SIMP, MECHANIK, z.8-9
 
 
Babiarz R., Burek J., Żyłka Ł.
Mikroprocesorowy regulator szlifowania wgłębnego
t.86, s.1-8/700, 2013, SIMP, MECHANIK, z.8-9
 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
Nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej,
t.86, s.66-76/700, 2013, SIMP, MECHANIK, z.8-9
 
 
Burek J., Płodzień M., Bazan A., Turek P.
Optyczna metoda rekonstrukcji geometrii zębów - Focus Variation,
t.59, s.1133-1135, 2013,
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10 
 
Gdula M., Burek J., Misiura J., Żyłka Ł.
Topografia powierzchni swobodnej ukształtowanej w procesie 5-osiowego frezowania,
t.59, s.1136-1139, 2013
WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10 
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysoko wydajnego frezowania stopów aluminium,
t.86, s.547-554/716, 2013
SIMP, MECHANIK, z.8-9
 
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
Wpływ orientacji osi fresu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej,
t.86, s.177-184/710, 2013
SIMP, MECHANIK, z.8-9
 
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
Wpływ strategii szlifowania wgłębnego płaszczyzn na zużycie promieniowe ściernicy i siły szlifowania,
t.86, s.77-82/700, 2013
SIMP, MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.
Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej [w:] OBRÓBKA SKRAWANIEM.
Iterakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski,
s.177-184, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.
Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium [w:] OBRÓBKA SKRAWANIEM.
Iterakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski,
s.547-554, Poznań, 2013,
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Żurek P.
Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego [w:] OBRÓBKA SKRAWANIEM. Iterakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.11-18, Poznań, 2013,
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 
 
Burek J., Turek P.
Numerical reconstructed mandible breakage area [w:] PROBLEMY NAUK STOSOWANYCH,
(pod red.) Andrzej Antoni Czajkowski,
t.1, s.119-126, Szczecin, 2013,
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA W SZCZECINIE
 
Burek J., Turek P.
Dokładność kształtu modelu szczęki dolnej wykonanego metodą technologii przyrostowej. t.85, s.510-513, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.5-6
 
Burek J., Turek P.
Analiza dokładności odwzorowania zrekonstruowanego obszaru złamania modelu żuchwy wykonanego metodą przyrostową. [w:] Mechanika w medycynie., (pod red.) Mieczysław Korzyński, Janusz Cwanek, Volodymyr Liubimov
s.13-18, Rzeszów, 2012
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
Regulacja adaptacyjna szlifowaniem promieniowym wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej.
[w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz
s.399-406, Wrocław, 2012 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 
Burek J., Babiarz R.
Regulacja adaptacyjna procesu szlifowania z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej.
t.85, s.918-925, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.11
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
Regulacja adaptacyjna szlifowaniem promieniowym wałków z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej.
t.85, s.CD, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
 
Burek J., Płodzień M.
Wysoko wydajna obróbka części ze stopów aluminium o złożonych kształtach.,
t.85, s.542-549, 2012
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.7

Hurey I., Hurey T., Burek J.
“Size exactness of the fixed surfaces after the friction hardening”
s.225-227, 2011
POLITECHNIKA LWOWSKA, Konferencja: 10-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Lviv 2011
 

Burek J.
„Prof. Kazimierz E. Oczoś - twórca i krzewiciel dokonań technologii maszyn”
t.84, s.IV-V, 2011
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.12

Burek J., Żyłka Ł.
„Warstwa skrawana w procesie szlifowania uzębień metodą Milesa”.
[w:] Obróbka Ścierna. Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski
s.145-154, Gdańsk, 2011
POLITECHNIKA GDAŃSKA
  

Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R. 
"Zastosowanie sygnału emisji akustycznej w diagnostyce szlifowania uzębień"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2010 

Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R. 
"Analiza emisji akustycznej do nadzorowania procesu szlifowania wałków"
Konferencja: Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 2010 
 
Burek J., Ostrowski R., Szular A.
"High performance cutting of aluminum alloys"
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku" Sewastopol, s. 49-53, 2009 

Burek J., Ostrowski R., Szular A.
"Cutter rotational speed optimization in high performance cutting of aluminum alloys "
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku" Sewastopol, s. 54-58, 2009 

Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R.
"Diagnostyka procesu szlifowania uzębień"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.309-316, 2007 

Burek J.
"Prof. Kazimierz E. Oczoś - niestrudzony badacz i propagator obróbki ściernej"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.11-20, 2007 

Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Regulacja adaptacyjna szlifowania promieniowego wałków"
Podstawy i technika obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiejs.317-324, 2007 

Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł., Magdziak M.
"Regulacja procesu szlifowania promieniowego wałków z zastosowaniem adaptacyjnego regulatora PID"
Konferencja: VII Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie Elementów Maszyn ze Stopów Metali o Specjalnych Właściwościach, Politechnika Rzeszowska, Olszanica k/Leska, 17-19 maja, s.33-38, 2006 
 
 Burek J., Magdziak M., Żyłka Ł.
"Generowanie modelu przedmiotu i obliczenie odchyłek jego wykonania poprzez digitalizację na obrabiarce"
Konferencja: VII Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie Elementów Maszyn ze Stopów Metali o Specjalnych Właściwościach, Politechnika Rzeszowska, Olszanica k/Leska, 17-19 maja, s.27-31, 2006 
  

Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Analiza korelacyjna sygnału emisji akustycznej i siły normalnej szlifowania w procesie szlifowania wgłębnego wałków"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września , s.71-74, 2006
 

Burek J., Żyłka Ł., Babiarz R.
"Analiza sygnału emisji akustycznej w wykrywaniu przypaleń w procesie szlifowania"
Konferencja: XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata, 6-8 września, s.75-78, 2006 
 

Żyłka Ł., Burek J., Babiarz R.
"Wpływ powstawania przypaleń szlifierskich na sygnał emisji akustycznej w procesie szlifowania przekładni zębatych"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Konferencja: Progressive Technologies and Materials, Politechnika Rzeszowska, Bezmiechowa, 28-30 June, s.Płyta CD 234-238, 2005 
 
 
Burek J., Magdziak M., Mucha M.
"Reverse engineering pióra łopatki wirnika turbiny silnika lotniczego"
Politechnika Lubelska Konferencja: Metrologia w Technikach Wytwarzania,
Politechnika Lubelska, Lublin, 15-17 września, s.157-159, 2005
 
Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Identyfikacja on-line procesu szlifowania wgłębnego wałków"
Politechnika Koszalińska, Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo,
19-22 września, s.183-188, 2004 

Burek J., Babiarz R., Żyłka Ł.
"Zastosowanie sygnału emisji akustycznej do wykrywania przypaleń w procesie szlifowania kół zębatych"
Politechnika Koszalińska, Konferencja: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września, s.189-194, 2004

Oczoś K., Burek J., Łabudzki R.
"Organizacja KNT Przepływowe maszyny wirnikowe"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2003 

Burek J., Koper M., Mucha M.
"Obróbka łopatek turbiny z zastosowaniem interpolacji krzywymi NURBS"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: IX Międzynarodowa Konferencja Przepływowe Maszyny Wirnikowe konstrukcja - technologia - eksploatacja Rzeszów-Myczkowce, 16-18 października 2003, s.475-480, 2003 

Burek J., Mucha M., Koper M.
"Frezowanie 5-osiowe łopatki wirnika silnika lotniczego "
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: IX Międzynarodowa Konferencja Przepływowe Maszyny Wirnikowe konstrukcja - technologia - eksploatacja Rzeszów-Myczkowce, 16-18 października 2003, s.467-474, 2003 

Burek J., Ostrowski P.
"Pomiar falistości powierzchni walcowych w procesie szlifowania" 
Agenda Wydawnicza SIMP Pomiary, Automatyka, Kontrola, z.10, s.7-10, 2002 
 

Burek J., Babiarz R., Ostrowski P.
"Wpływ prędkości obrotowej przedmiotu na kształtowanie falistości powierzchni w procesie szlifowania wgłębnego
Politechnika Krakowska, Konferencja: XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna 2001, s.195 - 202, 2001 
 
Burek J., Babiarz R., Ostrowski P.
"Regulacja procesu szlifowania z adaptacją wartości regulowanej"
Politechnika Krakowska, Konferencja: XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna 2001, s.311 - 316, 2001 
 

Burek J.
"Propagator podstaw i techniki kształtowania materiałów niemetalowych w Polsce"
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Kształtowanie materiałów niemetalowych", Zakopane 2001., s.11 - 21, 2001

 

Oczoś K., Łabudzki R., Burek J.
"Kształtowanie materiałów niemetalowych", PRz, 27-29.09.2001 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2001, VI Konferencja Naukowo-Techniczna 2001
 

Burek J., Babiarz R.
"Układ sterowania adaptacyjnego chropowatością i falistością powierzchni w procesie szlifowania"
s.319-326, 2000

Burek J., Ostrowski P.
"Sterowanie falistością powierzchni walcowych w procesie szlifowania" 
Konferencja: XXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Politechnika Rzeszowska, s.326-334, 2000 
 

Oczoś K., Burek J.
"Sterowanie chropowatością i falistością powierzchni w procesie szlifowania"
Konferencja: Konferencja "Obróbka materiałów - stan obecny i kierunki rozwojowe", Politechnika Krakowska, t.I, s.223-230, 2000 
 
 
Oczoś K. E., Burek J.
"Identyfikacja dynamiki procesu szlifowania w układzie sterowania adaptacyjnego"
Prace Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej z zakresu technologii i konstrukcji maszyn.
Rzeszów, , str. 69-76, 1998 

Burek J., Babiarz R.
"Adaptive control of plunge grinding process using acoustic emission."
V International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing - AC'98 
 

Burek J.
"Adaptive digital control system for cylindrical plunge grinding process"
Międzynarodowa Konferencja "Progresywna technika i technologia", Kijów, str. 106-111, 1998
 

 

 


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C