Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Mgr inż. Karol Żurawski

Burek J., Żurek P. , Żurawski K.
Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki frezem baryłkowym
2018, MECHANIK, z.10, s.901-903
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym
2018, MECHANIK, z.10, s.886-888
 
Burek J., Żurek P., Gdula M., Żurawski K.
Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.44-45
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P., Sałata M.
Badania symulacyjne strefy styku w pięcioosiowej obróbce powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.718-720
 
Burek J., Żyłka Ł., Żurek P., Żurawski K., Sałata M.
Badania symulacyjne warstwy skrawanej frezem baryłkowym
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.714-716
 
Burek J., Sałata M., Żółkoś M., Żurawski K., Żurek P.
Wpływ typu ściernicy i kąta pochylenia spirali na kształt rowka wiórowego i siłę szlifowania
2017, MECHANIK, t.90, z.08/09, s.772-774
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K.
„Wpływ kąta pochylenia na chropowatość powierzchni złożonych po obróbce frezem kulistym”
s. 1478-1479, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K.
„Porównanie chropowatości powierzchni złożonych po obróbce frezem baryłkowym oraz kulistym”
s. 1476-1477, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
„Wpływ kąta pochylenia frezu na dokładność kształtową powierzchni prostokreślnych”
s. 1472-1473, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K., Sułkowicz P.
„Programowanie procesu 5-osiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w aplikacji HyperMILL”
s. 470-471, 2016, MECHANIK 05/06,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P., Misiura J.
„Dokładność kształtowa powierzchni złożonej po procesach symultanicznego 5-osiowego frezowania punktowego oraz obwodowego”
t.88, s.682-691, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Misiura J., Żurek P.
„Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych”
t.88, s.1-13, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
„Analiza składowych sił skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V”
t.88, s.37-45, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Żurawski K.
Komputerowe wspomaganie wytwarzania wirników silników lotniczych z wykorzystaniem systemu Siemens NX [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, (pod red.) Leszek Skoczylas
t.2, s.119-130, Rzeszów, 2014
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 100.00%
 
Burek J., Gdula M., Płodzień M., Żurawski K., Żurek P.
„Pozycjonowanie narzędzi w obróbce pięcioosiowej z wykorzystaniem systemu CAM Hypermill”
t.87, s.131/CD 37, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Płodzień M., Turek P., Gdula M., Żurawski K.
„Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX”
t.87, s.131/CD 36, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.02
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Żurawski K., Żurek P.
„Wpływ kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych”
t.87, s.265-272/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Misiura J., Żurawski K.
„Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym”
t.87, s.273-280/733, 2014
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Żurek P.
„Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego”
t.86, s.11-18/708, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Żurawski K.
„Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opóźnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym”
t.86, s.19-24/708, 2013
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Żurek P.
Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.11-18, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Żurek P., Płodzień M., Żurawski K.
Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opóźnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym [w:] Obróbka skrawaniem. Interakcja proces - obrabiarka, (pod red.) Paweł Twardowski
s.19-24, Poznań, 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Typ: 02.12, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%

 

 

 

 

  

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C