Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Mgr inż. Paweł Sułkowicz

Burek J., Kubik P., Babiarz R., Sułkowicz P.
Pomiar falistości powierzchni w procesie szlifowania wgłębnego
2018, MECHANIK, z.10, s.853-855
 
Burek J., Sułkowicz P., Babiarz R.
Pomiar i kompensacja walcowości wałków o małej sztywności w procesie szlifowania osiowego
2018, MECHANIK, z.11, s.970-972
 
Burek J. , Sułkowicz P., Babiarz R.
Szlifowanie wzdłużne wałków o małej sztywności z korekcją toru ruchu ściernicy
2018, MECHANIK, z.8-9, s.741-743
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Sułkowicz P.
The influence of the cutting edge shape on high performance cutting
2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.134-145
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Pasierb M.
Zastosowanie CO2 jako chłodziwa w procesie toczenia
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.401-408
 
Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Bobko W., Rembiasz R.
Zużycie ściernicy w szlifowaniu CFG
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.3, s.409-416
 
Burek J. , Sułkowicz P., Babiarz R., Płodzień M.
Szlifowanie wzdłóżno-kształtowe wałków ściernicą profilową typu 1F1
2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.89, z.4, s.449-456
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces odprowadzania wiórów ze strefy skrawania
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.962-964
 
Burek J., Babiarz R., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P.
Dokładność obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego elektrodami o różnych średnicach
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.1000-1002
 
Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.
Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na składowe siły skrawania i amplitudy przyspieszenia drgań
2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.971-973
 
Burek J., Sułkowicz P., Gdula M. , Buk J. , Sałata M.
Zastosowanie systemu Omative w obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.42-43
 
Burek J., Sałata M., Sułkowicz P., Buk J., Żurek P.
Programowanie obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.40-41
 
Burek J., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P., Sałata M.
Aplikacja modułu Motion Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarek
2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.38-39
   
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Sałata M.
„Diagnostyka procesu wysokowydajnego frezowania stopów aluminium”
s. 1652-1653, 2016, MECHANIK 11,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Sałata M., Sułkowicz P., Buk J., Bazan A.
„Pomiar wybranych wielkości makrogeometrii narzędzia na przykładzie frezu pełnowęglikowego”
s. 1644-1645, 2016, MECHANIK 11,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Buk J.
„Diagnostyka stanu ostrza frezu w procesie frezowania obwiedniowego”
s. 1488-1489, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Buk J., Sułkowicz P., Płodzień M., Misiura J.
„Wpływ zużycia frezu obwiedniowego na wybrane parametry jakościowe koła zębatego”
s. 1470-1471, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P., Sałata M.
„Nadzorowanie procesu szlifowania frezów pełnowęglikowych z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej”
s. 1366-1367, 2016, MECHANIK 10,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Sułkowicz P.
„Modyfikacja przerywanego zarysu ostrza freza dla wysokowydajnego frezowania stopów aluminium”
s. 1214-1215, 2016,  MECHANIK 08/09,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Żurek P., Żurawski K., Sułkowicz P.
„Programowanie procesu 5-osiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w aplikacji HyperMILL”
s. 470-471, 2016, MECHANIK 05/06,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Sałata M., Buk J., Sułkowicz P.
„Programowanie obróbki frezu pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS”
s. 468-469, 2016, MECHANIK 05/06,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Sułkowicz P., Żurek P., Sałata M.
„Programowanie procesu frezowania z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego”
s. 218-219, 2016, MECHANIK 03,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
„Wpływ warunków czyszczenia ściernicy na jakość szlifowanej powierzchni”
MECHANIK 10, (2016), s. 1400-1401,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Burek J., Gdula M., Sułkowicz P., Żurek P.
"Strategia 5-osiowej obróbki łopatek turbin uwzględniająca zmiany krzywizny obrabianego profilu"
s. 1892-1893, 2016, MECHANIK 12,
Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy, liczba punktów: 11,
 
Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.
"Nadzorowanie stanu ściernicy w szlifowaniu CFG z wykorzystaniem sygnałów akustycznych"
t.88, s.1-3, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 
Burek J., Babiarz R., Sułkowicz P.
"Nadzorowanie procesu wysokowydajnego frezowania stopów aluminium z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego"
t.88, s.551-558, 2015
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9/CD
Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%

 


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C