Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Pracownia Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej
Pracownia Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej wyposażona jest we współrzędnościową maszynę pomiarową typu ACCURA II firmy Carl Zeiss. Maszyna ta charakteryzuje się następującymi zakresami pomiarowymi: X 1200 mm, Y 1800 mm, Z 1000 mm.
 
Rys. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ACCURA II wyposażona w głowicę pomiarową VAST XT
 
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ACCURA II współpracuje z:
 
- głowicami pomiarowymi typu VAST XT, VAST XXT (z modułem uchylno-obrotowym),
- stołem obrotowym,
- magazynem trzpieni pomiarowych,
- programami CALYPSO (CURVE, PLANNER), HOLOS, BLADE PRO, GEAR PRO.
 
Rys. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ACCURA II wyposażona w głowicę pomiarową VAST XXT
 
Powyższe programy oraz ww. sprzęt pomiarowy umożliwiają pomiary i digitalizację przedmiotów charakteryzujących się regularnymi kształtami geometrycznymi, krzywych i powierzchni krzywoliniowych wyrobów, piór łopatek, kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych oraz kół zębatych stożkowych. Wybrane pomiary współrzędnościowe, które są wykonywane w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji przedstawiono na poniższych rysunkach. Pomiary te mogą być realizowane, ze względu na opcję MASS (ang. multi application sensor system), z użyciem dwóch głowic pomiarowych (VAST XT, VAST XXT). Ich zastosowanie jest uwarunkowane m.in. wymaganą dokładnością pomiarową oraz czasem pomiaru.
 
 
Rys. Pomiary korpusów (głowica pomiarowa VAST XT)
 
Pomiary kół zębatych mogą być przeprowadzane z użyciem stołu obrotowego, co zapewnia wysoką dokładność oraz powoduje skrócenie czasów pomiarów współrzędnościowych. W przypadku konieczności pomiarów dużo gabarytowych wyrobów stół obrotowy może zostać zdemontowany, co prowadzi do zwiększenia zakresu pomiarowego maszyny pomiarowej ACCURA II.
 
 
Rys. Pomiary kół zębatych (głowica pomiarowa VAST XT)
 
Dodatkowo współrzędnościowa maszyna pomiarowa ACCURA II wyposażona jest w szeroką gamę zarówno trzpieni pomiarowych, jak i przedłużaczy. Ich wymiana może być przeprowadzana w sposób automatyczny w trakcie realizacji programu pomiarowego, co przekłada się na skrócenie czasu pomiaru. Ponadto głowica pomiarowa VAST XT umożliwia stosowanie długich i złożonych układów trzpieni pomiarowych. To w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia zakresu pomiarowego współrzędnościowej maszyny pomiarowej.
 
Rys. Pomiary piór łopatek (głowica pomiarowa VAST XT)
 
Rys. Pomiar wirnika (głowica pomiarowa VAST XTT)
 
Programowanie procesu pomiaru może być realizowane w dwóch trybach: on-line i off-line. Tryb off-line jest możliwy przez zastosowanie programu CALYPSO PLANNER. Oprogramowanie to jest zainstalowane na 10 stanowiskach komputerowych Dell połączonych w sieć LAN i pozwala na optymalizację programu pomiarowego pod względem m.in. dokładności pomiarów współrzędnościowych oraz jego sprawdzenie pod kątem występowania ewentualnych kolizji. Program pomiarowy, który jest tworzony w trybie off-line za pomocą CALYPSO PLANNER jest weryfikowany przez studentów i pracowników Katedry w rzeczywistych warunkach pomiarowych na maszynie ACCURA II.
 
Rys. Programy pomiarowe pióra łopatki i wirnika (oprogramowanie pomiarowe CALYPSO PLANNER)
 

W Pracowni prowadzone są, oprócz prac badawczo-rozwojowych, także zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Współrzędnościowa Technika Pomiarowa dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w ramach specjalności Programowanie i automatyzacja obróbki.

 

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji dysponuje także mniejszą współrzędnościową maszyną pomiarową typu VISTA o następujących zakresach pomiarowych: X 400 mm, Y 500 mm, Z 350 mm. Jest to także maszyna pomiarowa firmy Carl Zeiss. Maszyna ta wyposażona jest również, podobnie jak ACCURA II, w oprogramowanie CALYPSO.

 

Obie współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ACCURA II, VISTA) są obsługiwane przez wykwalifikowany personel inżynieryjno-techniczny Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie współrzędnościowej techniki pomiarowej i metrologii technicznej.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o .


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności