Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
1. Opis projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
RPPK.01.00.00 - 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
1.3 Regionalny system innowacji
 
Numer projektu: RPO WND-EPPK.01.03.00-18-017/13
 
Tytuł projektu:
Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych.
 
Termin realizacji projektu: 2014.01.02 - 2014.12.01 r.
 
Opis projektu:
Obróbka ubytkowa nowoczesnych materiałów wprowadzanych obecnie w przemyśle maszynowym a zwłaszcza w przemyśle lotniczym (super stopów niklu, kobaltu, tytanu, aluminium), określanych jako materiały trudnoobrabialne, nastręcza bardzo dużo trudności wynikających głównie z właściwości mechanicznych tych materiałów. Dotyczy to zwłaszcza obróbki części o powierzchniach złożonych, takich elementów jak np.: łopatki, wirniki, korpusy silników i inne elementy nośne, które w głównej mierze stanowią o bezpieczeństwie eksploatacyjnym i kosztach wytwarzania całego wyrobu. Stad tez ciągle poszukuje się nowych technologii wytwarzania tych części, które zapewnia uzyskanie właściwych cech jakościowych przy jak najmniejszych kosztach produkcji.
Do takich metod wytwarzania wprowadzanych obecnie w technologii światowej jest zaliczana technologia 5-osiowego wysokowydajnego procesu skrawania (HPC - high performance cutting) z zastosowaniem wysokich prędkości skrawania (HSC - high speed cutting). Stosując tą technologie, możliwe jest wykonanie jednolitej złożonej konstrukcji części z bloku materiału w kształcie prostopadłościanu. Ze względu na zdejmowanie niejednokrotnie aż do 95% materiału obrabianej części, w procesie skrawania dąży się do nastawiania jak największych parametrów obróbkowych, które maja zapewnić wysoką wydajność ubytkową. Powoduje to często w konsekwencji takie zmiany parametrów dokładności wymiarowokształtowej oraz właściwości warstwy wierzchniej, które zagrażają bezpieczeństwu eksploatacji części lub też eliminują ją z dalszego zastosowania. Powodem tego jest brak wiedzy na temat zjawisk fizyko-chemicznych występujących w obróbce HPC materiałów trudnoobrabialnych.
 
Cel projektu:
Celem głównym projektu badawczego jest poznanie zjawisk fizyko-mechanicznych zachodzących w procesach wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych. Zakłada się, że cel projektu badawczego zostanie osiągnięty przez badania doświadczalnie i opracowanie takich metod postępowania przy doborze parametrów procesu skrawania HPC materiałów trudnoobrabialnych, które umożliwia zaprojektowanie w krótkim czasie stabilnego i wydajnego procesu zapewniającego uzyskanie wymaganej dokładności wymiarowo-kształtowej oraz odpowiednich własności warstwy wierzchniej, części o najbardziej złożonych kształtach. Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki osiągnięciu celów szczegółowych, którymi będą:
1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu skrawania wysokowydajnego materiałów trudnoobrabialnych w
oparciu o metodę elementów skończonych i badania technologiczne.
2. Poznanie współzależności fizyko-mechanicznych miedzy parametrami narzędzi a parametrami procesu HPC (siły i
moc skrawania, temperatura i naprężenia w warstwie wierzchniej).
3. Poznanie współzależności fizyko-mechanicznych miedzy parametrami obróbki i parametrami narzędzi a parametrami
dokładności wymiarowo- kształtowej obrabianej powierzchni.
4. Poznanie współzależności fizyko-mechanicznych miedzy parametrami obróbki i parametrami narzędzi a parametrami
warstwy wierzchniej obrabianej powierzchni.
5. Opracowanie baz danych w oparciu o otrzymane wyniki badan dla projektowania procesów HPC obróbki powierzchni
złożonych, które w przyszłości mnoga być wykorzystane w badaniach rozwojowych i przemysłowych realizowanych w
województwie podkarpackim.
 
Zarówno cel główny jak i wyznaczone cele szczegółowe wynikają bezpośrednio z podstawowego założenia RPO WP na lata 2007-2013, którym jest „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy”.
Spełnienie tego założenia odbywać się będzie w oparciu o „Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu
potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy” (cel działania 1.3 RPO WP).
 
 

Badania realizowane w ramach Projektu "Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych", Nr WND-EPPK.01.03.00-18-017/13 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności