Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
7. Publikacje

   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
RPPK.01.00.00 - 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
1.3 Regionalny system innowacji

Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość powierzchni pióra łopatki

Autorzy:

dr hab. inż Jan Burek prof. PRz

dr inż. Łukasz Żyłka

mgr inż. Michał Gdula

mgr inż. Marcin Płodzień

Porównano wyniki badań mających na celu określenie wpływu orientacji osi frezu toroidalnego na kształtowanie wybranych parametrów jakościowych obrabianej wypukłej oraz wklęsłej powierzchni krzywoliniowej. Orientacja osi narzędzia określana była względem wektora normalnego powierzchni poprzez programowanie kątów wyprzedzenia lub/i pochylenia.

Mechanik 08-09/2014


Pliki do pobrania

Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym

Autorzy:

dr hab. inż Jan Burek prof. PRz

mgr inż. Piotr Żurek

mgr inż. Marcin Płodzień

mgr inż. Jacek Misiura 

mgr inż. Karol Żurawski

Przedstawiono wpływ strategii obróbki pięcioosiowej na dokładność wymiarowo-kształtowa elementów cienkościennych. Następnie porównano wydajność poszczególnych strategii. Badania dotyczyły obróbki kształtowej frezem kulistym.

Mechanik 08-09/2014


Pliki do pobrania

Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce pięcioosiowej na dokładność wykonania pióra łopatki

Autorzy:

dr hab. inż Jan Burek prof. PRz

mgr inż. Michał Gdula

mgr inż. Jacek Misiura

mgr inż. Marcin Płodzień

mgr inż. Jarosław Buk

Celem artykułu było określenie wpływu kroku liniowego (cut step) pięcioosiowej ścieżki narzędziowej na dokładność wykonania pióra łopatki. Modele łopatek oraz program ich obróbki zostały wykonane z zastosowaniem oprogramowania NX 9.0. Symultaniczne pięcioosiowe frezowanie wykończeniowe zaprogramowano z dwiema różnymi wartościami kroku liniowego odpowiednio: 0.1 mm oraz 80 mm. Tolerancję generowania ścieżek przyjęto jako stałą o wartości 0.1 mm. Modele łopatek wykonano na pięcioosiowym centrum obróbkowym DMU 100 MonoBLOCK firmy DMG. Pomiar i ocenę dokładności przeprowadzono w warunkach symulacyjnych w środowisku CAD/CAM systemu NX 9.0 oraz w warunkach rzeczywistych przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) ACCURA II firmy ZEISS.

Mechanik 02/2015


Pliki do pobrania

Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych

Autorzy:

dr hab. inż Jan Burek prof. PRz

mgr inż. Karol Żurawski

mgr inż. Marcin Płodzień

mgr inż. Jacek Misiura

mgr inż. Piotr Żurek

Artykuł porusza zagadnienie zastosowania symultanicznego pięcioosiowego frezowania obwodowego na powierzchniach prostokreślnych. W pracy przedstawiono problem pozycjonowania narzędzia oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz technologicznych wpływu kąta prowadzenia na dokładność kształtowo-wymiarową wykonywanej powierzchni w prezentowanej strategii obróbki.

Mechanik 02/2015


Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych

Autorzy:

dr hab. inż Jan Burek prof. PRz

dr inż. Łukasz Żyłka

mgr inż. Piotr Żurek

mgr inż. Michał Gdula

mgr inż. Jacek Misiura

mgr inż. Karol Żurawski

Artykuł opisuje metodykę rekonstrukcji pióra w oparciu o pomiary współrzędnościowe. Opisane zostały pomiary, modelowanie i programowanie obróbki. Do przygotowania strategii pomiarowej posłużył system CALYPSO, natomiast modelowanie i program obróbkowy powstał w systemie NX 9.0. Zaprezentowane zostały błędy które powstają na różnych etapach rekonstrukcji.

Mechanik 02/2015


Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności