Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
2. Etapy projektu

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
RPPK.01.00.00 - 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
1.3 Regionalny system innowacji
 
 
Wszystkie badania technologiczne zostaną przeprowadzone na trzech specjalistycznych maszynach sterowanych CNC pracujących jednocześnie w 5 osiach, przeznaczonych do obróbki HPC powierzchni złożonych. Na realizacje projektu składać się będą następujące etapy:
 
Etap 1
 
Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC. Przeprowadzone zostaną badania trybologiczne procesu HPC w celu określenia zużycia narzędzi o różnej makro i mikro geometrii. Badania symulacyjne zostaną wykonane przy użyciu oprogramowania MES Advantedge i zostaną zweryfikowane w badaniach technologicznych. Przedmiotem badań będzie ustalenie mechanizmów występujących form zużycia narzędzi a także mechanizmów powstawania wióra.
Rejestracja mechanizmu powstawania wióra w strefie obróbki przeprowadzona zostanie za pomocą kamery do przebiegów szybkozmiennych Phantom V9.1. Pomiary zużycia narzędzi bieda wykonane na mikroskopie optycznym 3D Focus - Alicona.
 
Etap 2
 
Poznanie współzależności miedzy parametrami geometrii narzędzi a parametrami procesu HPC. Przeprowadzone zostaną badania współzależności miedzy parametrami makro i mikro geometrii narzędzi a parametrami procesu HPC (siłami skrawania, mocy oraz temperatury skrawania). Badania symulacyjne zostaną wykonane przy użyciu oprogramowania MES Advantedge i zostaną zweryfikowane w badaniach technologicznych. Przedmiotem badan będzie ustalenie mechanizmów zmiany parametrów procesu HPC w okresie trwałości narzędzi. Pomiary parametrów procesu HPC zostaną wykonane przy użyciu siłomierza obrotowego Kistler 9123 i kamery termowizyjnej FLIR SC5000.
 
Etap 3
 
Poznanie współzależności miedzy parametrami obróbki i parametrami narzędzi a parametrami dokładności wymiarowo-kształtowej obrabianej powierzchni. Przeprowadzone zostaną ba-dania współzależności miedzy parametrami obróbki i narzędzi a parametrami dokładności wymiarowo-kształtowej obrabianej powierzchni. Przedmiotem badań będzie ustalenie mechanizmu zmiany sił skrawania i temperatury na dokładność kształtowanej złożonej powierzchni w okresie trwałości narzędzi. Pomiary sił i momentu skrawania zostania wykonane przy użyciu siłomierza Kistler 9123. Pomiary dokładności kształtowanej złożonej powierzchni zostaną przeprowadzone na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Zeiss Acura II oraz na przyrządzie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia Mar MM 400.
 
Etap 4
 
Poznanie współzależności miedzy parametrami obróbki i parametrami narzędzi a parametrami warstwy wierzchniej obrabianej powierzchni. Przeprowadzone zostaną badania współzależności miedzy parametrami obróbki i narzędzi a parametrami struktury geometrycznej powierzchni (SGP) oraz stanem warstwy wierzchniej. Przedmiotem badan będzie  ustalenie mechanizmu zmiany sił skrawania i temperatury na dokładność wskaźników SGP i naprężeń w warstwie wierzchniej w okresie trwałości narzędzia. Pomiary sił i momentu skrawania zostaną wykonane przy użyciu siłomierza obrotowego Kistler 9123. Pomiary wskaźników SGP zostaną wykonane na przyrządzie do pomiaru chropowatości, falistości i topografii powierzchni XR 20 i przyrządu do pomiaru konturów XC 20 firmy Mahr. Pomiary naprężeń zostaną zlecone jako usługa obca (brak w PRz odpowiedniej aparatury).
 
 
 
Badania realizowane w ramach Projektu "Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych", Nr WND-EPPK.01.03.00-18-017/13 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
 

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów,
budynek C

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności